Bijzondere orthodontie (F***C-codes)

Een behandeling in het kader van Bijzondere Orthodontie in verband met schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet; cheilo-, gnato- en/of palatoschisis) kan in principe alleen vergoed worden vanuit de basisverzekering wanneer hiervoor een machtiging aanwezig is. Het gaat hier om F***C-prestatiecodes.Voordat we een machtigingsaanvraag kunnen beoordelen stellen wij één minimale vereiste: De behandeling dient uitgevoerd te worden door een geregistreerd orthodontist.

Bijzondere orthodontie (F***C-codes)

 • Betreft de behandeling prenatale diagnostiek en/of orthodontie in de eerste 2 levensjaren van de verzekerde in verband met schisis? In dat geval kunt u machtigingsvrij declareren met prestatiecode(s) F128C en/of F129C. In alle andere gevallen dient u eerst een machtiging aan te vragen.
 • Voor alle orthodontische F***C-prestatiecodes, anders dan F128C en F129C in de eerste 2 levensjaren, heeft u wél een machtiging nodig.
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Kostenbegroting 
  • Duidelijke intra-orale mondfoto’s en/of gelaatsfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van schisis
  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.
 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam