Machtiging kroon- en brugwerk

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor kroon- en brugwerk een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Het gaat hier onder andere om prestatiecodes R24, R34 en R61.

Kroon- en brugwerk

 • Confectiekronen (prestatiecode R29) kunt u machtigingsvrij uit de basisverzekering declareren voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

  Voor alle andere kroon- en brugwerk behandelingen heeft u - wanneer u desbetreffende behandeling uit de basisverzekering wilt laten vergoeden - wél een machtiging nodig.
 • Voor bijna alle kroon- en brugwerk behandelingen heeft u een machtiging nodig wanneer u desbetreffende behandeling vanuit de basisverzekering wilt laten vergoeden. Alleen  confectiekronen (prestatiecode R29) kunt u voor verzekerden jonger dan 18 jaar machtigingsvrij vanuit de basisverzekering declareren.  

  Let op: het moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element (prestatiecode R77) wordt in principe nooit uit de basisverzekering vergoed.

 • Allereerst ontvangen wij graag de gewenste ingangsdatum van de machtiging op uw aanvraag.

  Indien de behandeling een fronttandvervanging voor een verzekerde jonger dan 23 jaar betreft:

  • Welk(e) element(en) worden er vervangen? 
  • Is het element agenetisch? Of is het element verloren gegaan vóór het 18e levensjaar?
  • Is de aanvraag voor het opnieuw vastzetten van een plakbrug (prestatiecode R75)? Dan willen wij graag weten of deze etsbrug (prestatiecode R60 of R61) in het verleden gemachtigd is vanuit de regeling fronttandvervanging jonger dan 23 jaar. 
  • Is de aanvraag voor (een) andere prestatiecode(s) dan R60 en/of R61 (beide codes evt. in combinatie met R65 en/of R66)? Dan ontvangen wij graag de volgende aanvullende informatie:
   - Zorgvraag verzekerde
   - Diagnose
   - Behandelplan
   - Röntgenfoto’s 

  Is uw patiënt(e)/onze verzekerde 23 jaar of ouder en/of is er een andere reden voor vergoeding van kroon- en brugwerk uit de basisverzekering? Dan ontvangen wij graag een duidelijke motivatie waarom deze behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt.

  Let op: stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

Naar andere machtigingen:
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam