Machtigingen conventionele protheses (P-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor conventionele protheses (P-codes) een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Het gaat hier om prestatiecodes P020, P021, P022 en eventueel bijbehorende codes zoals P040, P043, P044 en P045.

Conventionele protheses (P-codes) 

 • Heeft uw praktijk een overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  In dat geval is er géén machtiging nodig wanneer u alleen de hulpcodes gebruikt die zijn vastgelegd in uw overeenkomst én u onder de overeengekomen maximale techniekkosten blijft bij het:

  • Vervaardigen van een eerste/immediaatprothese 
  • Vervangen van een immediaatprothese die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P023 (of P45) en eventueel P045 (of P40)
  • Vervangen van een conventionele- of immediaatprothese (anders gedeclareerd dan prestatiecode P023/P45) na 5 jaar

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Heeft uw praktijk géén overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  Dan heeft u voor de volgende behandelingen géén machtiging nodig:: 

  • Vervaardigen van een eerste/immediaatprothese
  • Vervangen van een immediaatprothese die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P023 (of P45) en eventueel P045 (of P40)
  • Vervangen van een conventionele- of immediaatprothese (anders gedeclareerd dan prestatiecode P023/P45) na 5 jaar
 • Er is wél een machtiging nodig indien uw praktijk een overeenkomst tandprothetische zorg heeft en u:

  • een eerste/immediaatprothese vervaardigt waarbij u de overeengekomen maximale techniekkosten overschrijdt
  • een conventionele- of immediaatprothese (anders gedeclareerd dan prestatiecode P023/P45) binnen 5 jaar vervangt
  • een conventionele- of immediaatprothese (anders gedeclareerd dan prestatiecode P023/P45) na 5 jaar vervangt, waarbij u de overeengekomen maximale techniekkosten overschrijdt
  • bij het vervangen van een prothese andere prestatiecodes gebruikt dan zijn vastgelegd in uw overeenkomst
  • een prothese wilt vervaardigen met extra techniekkosten voor een metalen versteviging, weekblijvende basis, non-toxic kunsthars/monomeer-vrije kunsthars of gaasversteviging/vezelversterker
  • plaatst een volledig kunstgebit bij de patiënt terwijl een klikgebit is geïndiceerd en u brengt hiervoor een toeslag in rekening (P044). Voor deze toeslag is altijd een machtiging vereist.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Indien uw praktijk géén overeenkomst tandprothetische zorg heeft, heeft u een machtiging nodig wanneer u:

  • een prothese wilt vervaardigen met extra techniekkosten voor een metalen versteviging, weekblijvende basis, non-toxic kunsthars/monomeer-vrije kunsthars of gaasversteviging/vezelversterker.
  • een conventionele- of immediaatprothese (anders gedeclareerd dan prestatiecode P023/P45) binnen 5 jaar vervangt.
  • een volledig kunstgebit plaatst bij een patiënt terwijl een klikgebit geïndiceerd is, en u brengt hiervoor een toeslag in rekening (P044). Voor deze toeslag is altijd een machtiging vereist.

  *Vervangt u een prothese binnen 5 jaar en is deze oorspronkelijk vervaardigd door een zorgaanbieder die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan kunnen wij alleen akkoord gaan met de vervanging wanneer deze noodzakelijk is vanwege een calamiteit die de maker van de prothese niet aangerekend kan worden.

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Hoe oud is de huidige voorziening? Door wie is deze gemaakt en wat is de reden van de vervanging (binnen 5 jaar)?
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten
  • Heeft uw praktijk een overeenkomst tandprothetische zorg en vraagt u hogere techniekkosten en/of andere prestatiecodes aan dan zijn vastgelegd in deze overeenkomst? Dan ontvangen wij hier graag een duidelijke motivatie voor.
  • Heeft uw praktijk géén overeenkomst tandprothetische zorg en vraagt u meer kosten aan dan het door ons vastgestelde maximale totaalbedrag? Dan ontvangen wij hier graag een duidelijke motivatie voor. 
  • Vraagt u prestatiecode P044 aan? Dan ontvangen wij hier graag een duidelijke motivatie voor.

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.


 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam