Start met declareren

U kunt ervoor kiezen om uw declaraties uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. Declareert u liever zelf? Op deze pagina vindt u een handig stappenplan dat u kunt gebruiken als houvast tijdens het volledige declaratieproces, vanaf het indienen via VECOZO tot aan de uitbetaling.

 1. Voorkom onaangename verrassingen

  • Bespreek voorafgaand aan de behandeling kosten en eventuele vergoedingen vanuit een (aanvullende) verzekering met uw patiënt(e).
  • Benoem of uw praktijk een overeenkomst met Coöperatie VGZ heeft afgesloten voor de betreffende behandeling.
  • Benoem of er voor de betreffende behandeling een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.
 2. Vraag - indien nodig - vooraf een machtiging aan

  Controleer op onze machtigingenpagina of u vooraf onze toestemming (= een machtiging) nodig heeft en welke informatie er bij een eventuele aanvraag hoort te zitten. Een machtiging vraagt u aan via Machtigingenportaal VECOZO.
 3. Dien uw declaratie in via VECOZO en zorg dat deze voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Uw patiënt(e) heeft op het moment van behandeling géén Wlz-indicatie én is verzekerd bij VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, Univé, UMC, Zekur of Zorgzaam.
  • Het correcte bankrekeningnummer van uw praktijk is bij ons bekend. Is dit nog niet het geval? Geef het door via dit webformulier.
  • U maakt gebruik van de prestatiecodes van Vektis en declareert deze volgens de MZ301 standaard van Vektis.
  • U declareert volgens de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) én volgens de NZa tariefbeschikkingen voor tandheelkundige zorg en orthodontische zorg.
  • Heeft u een overeenkomst voor de verrichting die u declareert? Dan dient het gedeclareerde tarief overeen te komen met het overeengekomen tarief. Raadpleeg uw getekende contract en bekijk de webpagina 'Overeenkomsten'.
  • Is er een machtiging vereist is voor de behandeling? Noteer uw machtigingsnummer en aanvullende gegevens op de declaratieregel(s). Raadpleeg deze pagina voor meer informatie over het koppelen van uw machtiging aan uw declaratie. 
 4. Betalingsvoorwaarden: wat kunt u van ons verwachten? 

  • Declaraties van niet-gecontracteerde zorg worden binnen 30 dagen verwerkt. Wij houden de ontvangstdatum van uw declaratie aan als eerste dag. Heeft u een overeenkomst met Coöperatie VGZ? Raadpleeg dan uw overeenkomst(en) voor de betalingstermijn die voor u en de gedeclareerde behandeling van toepassing is.
  • Declareert u kosten waarbij sprake is van een eigen risico dat door de verzekerde betaald moet worden? Wij vergoeden dit bedrag aan u. De verzekerde ontvangt daarna van ons een nota voor het betalen van het eigen risico.
  • Al onze betalingen zijn voorlopig. Wij kunnen reeds betaalde bedragen terugvorderen of bedragen met elkaar verrekenen naar aanleiding van controles. Lees meer over vorderingen.  
 5. Vergoedingen: waar moet u rekening mee houden?

  De hoogte van een vergoeding hangt af van verschillende factoren. We bespreken ze allemaal op onze vergoedingenpagina. 

Is uw declaratie niet afgehandeld zoals u verwachtte? 

Op deze pagina helpen wij u graag met het vaststellen van de oorzaak en het vinden van een mogelijke oplossing.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam