Machtigingen tandheelkundige zorg na ongevallen

Wanneer uw patiënt, onze verzekerde tandheelkundig letsel oploopt door een ongeval, kunnen de kosten voor de behandeling hiervan mogelijk vergoed worden uit een aanvullende tandverzekering. Hieronder bespreken we de minimale vereisten hiervoor, afwijkende situaties, welke kosten er wel en niet vergoed kunnen worden én wat er nodig is voor een machtigingsaanvraag.

Tandheelkundige zorg na ongevallen

 • Minimale vereisten voor vergoeding

  Om vergoeding te kunnen krijgen voor een tandheelkundige behandeling na een ongeval, zijn er een aantal zaken waaraan onze verzekerde/uw patiënt minimaal moet voldoen.

  • Er dient sprake te zijn van een ongeval waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is ontstaan. Dit letsel is door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf en onvrijwillig veroorzaakt.
  • Onze verzekerde/uw patiënt dient één van de volgende aanvullende verzekeringen te hebben, zowel tijdens het ongeval als de behandeling die binnen één jaar na het ongeval moet plaatsvinden*:
  • VGZ (Werkt of Zorgt) Tand Goed/Beter/Best, GemeentePakket Compact/Compleet, Rotterdampakket (Compact), Den Haagpakket (Compact), Zuid-Limburgpakket (Compact), Gezin, Jong, Aanvullend Instap, UC Tand Ongevallen
  • Univé Tand Goed/Beter/Best, Tand Ongevallen, GemeentePakket Compact/Compleet
  • Bewuzt Tand Ongevallen
  • IZZ Zorg voor de Zorg (+ Extra 1/2/3), Bijzonder Bewust, Instap
  • Zorgzaam Ster 1/2/3/4/5
  • UMC Extra Zorg 1/2/3, Instap
  • IZA Extra Zorg 1/2/3, Instap

  Tandongevallen die vóór 01-01-2020 hebben plaatsgevonden, kunnen mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden uit de volgende aanvullende pakketten:

  • VGZ Single/Duo, Vitaal
  • Univé Gezin, Vitaal, Jong
  • De behandeling dient plaats te vinden in Nederland én uitgevoerd te worden door een tandarts of kaakchirurg.
  • Er is een machtiging vereist. Indien aan punten 1, 2 én 3 voldaan wordt, kunt u als zorgverlener een machtiging aanvragen. Een medisch adviseur zal dan bepalen of onze verzekerde/uw patiënt daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit zijn/haar aanvullende verzekering. 


  *De behandeling dient plaats te vinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een noodzakelijk uitstel.

  Uitzonderingen/afwijkende situaties

  • Ongevallen vóór 18e levensjaar
   Indien er fronttanden verloren zijn gegaan door een ongeval dat heeft plaatsgevonden vóór het 18e levensjaar, kan de behandeling hiervan mogelijk uit de basisverzekering vergoed worden. De behandeling dient dan voor het 23ste levensjaar uitgevoerd te zijn.
 • Welke kosten voor behandeling na een ongeval vergoeden wij niet?

  In sommige gevallen zullen wij de kosten van een behandeling na een ongeval niet vergoeden. Hieronder geven wij meer uitleg over deze situaties en beperkingen:

  • Onze verzekerde dient een aanvullende verzekering te hebben die een ongevallendekking bevat, zie “Minimale vereisten voor vergoeding”. Ongeacht de aanvullende verzekering van onze verzekerde, vergoeden wij echter géén kosten van ongevallen die plaatsvonden vóór:
  • 1 januari 2017 (VGZ & Univé)
  • 1 januari 2018 (Bewuzt)
  • 1 januari 2019 (IZZ & Zorgzaam)
  • 1 januari 2021 (IZA)
  • Wij vergoeden geen kosten voor behandelingen na ongevallen die het gevolg zijn van:
  • Een ziekte of een ziekelijke afwijking
  • Grove schuld, roekeloosheid of opzet
  • Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
  • Deelname aan een vechtpartij, behalve als het gaat om zelfverdediging
  • Kosten die te voorzien waren en/of níet het gevolg zijn van een ongeval, vergoeden wij niet uit de betreffende aanvullende ongevallenverzekeringen.
  • Wij vergoeden geen prothetische zorg na ongevallen, maar alleen tandheelkundige zorg.
  • De volgende prestatiecodes komen niet in aanmerking voor vergoeding uit een aanvullende tandongevallenverzekering:
  • C11, C65, C91, C92
  • E97
  • F-codes (orthodontie)*
  • G71, G72, G73, G74
  • H40, H41, H70, H75, H80, H85
  • J60, J61, J88
  • M01, M02, M03, M05, M30, M32, M40, M61
  • T012 t/m T076, T111, T112, T113, T161, T162, T163, T165
  • V30, V35
  • V74, V84, V94 in de frontelementen in zowel het melk- als blijvend gebit
  • Indien wij de kosten voor tandheelkundige zorg na een ongeval vergoeden uit een aanvullende verzekering, doen wij dit tot maximaal €10.000.

  *Orthodontische zorg na een ongeval kan mogelijk wel uit een aantal aanvullende pakketten van UMC vergoed worden. Voor meer informatie hierover, zie Orthodontie ten gevolge van een ongeval voor meer informatie hierover. 

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  • Verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar verzekerde voor noodhulp is geweest
  • Behandelplan/kostenbegroting van de tandarts of kaakchirurg
  • Beschikbare röntgenfoto’s
  • Kleurenfoto's van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord