Machtigingen tandheelkundige zorg na ongevallen

Wanneer uw patiënt, onze verzekerde tandheelkundig letsel oploopt door een ongeval, kunnen de kosten voor de behandeling hiervan mogelijk vergoed worden uit een aanvullende tandverzekering. Hieronder bespreken we de minimale vereisten hiervoor, afwijkende situaties, welke kosten er wel en niet vergoed kunnen worden én wat er nodig is voor een machtigingsaanvraag.

Tandheelkundige zorg na ongevallen

 • Minimale vereisten voor vergoeding

  Om vergoeding te kunnen krijgen voor een tandheelkundige behandeling na een ongeval, zijn er een aantal zaken waaraan onze verzekerde minimaal moet voldoen.

  • Er dient sprake te zijn van een ongeval waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is ontstaan. Dit letsel is door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf en onvrijwillig veroorzaakt.
  • Onze verzekerde/uw patiënt dient één van de volgende aanvullende verzekeringen te hebben, zowel tijdens het ongeval als de behandeling die binnen één jaar na het ongeval moet plaatsvinden*: VGZ of Univé (Tand Goed, Tand Beter, Tand Best, Gezin, Vitaal, Jong, Single/Duo, Tand ongevallen, Rotterdampakket en Rotterdampakket-compact), Bewuzt, IZZ (Zorg voor de Zorg, Bijzonder Bewust), Zorgzaam (Ster 1, 2, 3, 4 of 5). 
  • De behandeling dient plaats te vinden in Nederland én uitgevoerd te worden door een tandarts of kaakchirurg.
  • Er is een machtiging vereist. Indien aan punten 1, 2 én 3 voldaan wordt, kunt u als zorgverlener een machtiging aanvragen. Een medisch adviseur zal dan bepalen of onze verzekerde daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit zijn/haar aanvullende verzekering.

  * De behandeling dient plaats te vinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een noodzakelijk uitstel.

  Uitzonderingen/afwijkende situaties

  • Kronen en bruggen ten gevolge van een ongeval
   Kronen en bruggen ten gevolge van een ongeval kunnen mogelijk ook vergoed worden vanuit een aantal andere pakketten. Voor meer informatie, ga naar 'Kronen en bruggen en/of orthodontie ten gevolge van een ongeval'. 
  • Ongevallen vóór 18e levensjaar
   Indien er fronttanden verloren zijn gegaan door een ongeval dat heeft plaatsgevonden vóór het 18e levensjaar, kan de behandeling hiervan mogelijk uit de basisverzekering vergoed worden. De behandeling dient dan voor het 23ste levensjaar uitgevoerd te zijn.

  Deze behandelingen, zoals het plaatsen van implantaten in de dentate kaak of kroon- en brugwerk, vraagt u aan via Machtigingenportaal VECOZO. Hiervoor kiest u tijdens het aanvragen van een machtiging voor de volgende verstrekking(en): Implantaten in de dentate kaak, Fronttandvervanging Jeugd. 

 • Welke kosten voor behandeling na een ongeval vergoeden wij niet?

  In sommige gevallen zullen wij de kosten van een behandeling na een ongeval niet vergoeden. Hieronder geven wij meer uitleg over deze situaties en beperkingen.

  • Onze verzekerde dient een aanvullende verzekering te hebben die een ongevallendekking bevat, zie “Minimale vereisten voor vergoeding”. Ongeacht de aanvullende verzekering van onze verzekerde, vergoeden wij echter géén kosten van ongevallen die plaatsvonden vóór:
   - 1 januari 2017 (VGZ & Univé)
   - 1 januari 2018 (Bewuzt)
   - 1 januari 2019 (IZZ & Zorgzaam)
  • Wij vergoeden geen kosten voor behandelingen na ongevallen die het gevolg zijn van:
   - Een ziekte of afwijking
   - Grove schuld, roekeloosheid of opzet
   - Gebruik van alcohol en/of verdovende middelen
   - Deelname aan een vechtpartij, behalve als het gaat om zelfverdediging
  • Kosten die te voorzien waren en/of níet het gevolg zijn van een ongeval, vergoeden wij niet uit de betreffende aanvullende ongevallenverzekeringen
  • Wij vergoeden geen prothetische zorg na ongevallen, maar alleen tandheelkundige zorg
  • De volgende prestatiecodes komen niet in aanmerking voor vergoeding uit een aanvullende tandongevallenverzekering:
   - C11, C65
   - E97
   - F-codes (orthodontie)*
   - G71, G72, G73
   - H40, H41, H70, H75, H80, H85
   - J60, J61
   - M01, M02, M03, M05, M30, M32, M40, M61
   - T11 t/m T76, T84, T85, T86, T91 t/m T94, T96
   - V30, V35
   - Z10 t/m Z60
  • Indien wij de kosten voor tandheelkundige zorg na een ongeval vergoeden uit een aanvullende verzekering, doen wij dit tot maximaal €10.000

  * Orthodontische zorg na een ongeval kan mogelijk wel uit een aantal andere aanvullende pakketten vergoed worden. Zie voor meer informatie hierover zie 'Kronen en bruggen en/of orthodontie ten gevolge van een ongeval'.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?
  • Ingevuld vragenformulier ongeval
   Kies een zorgverzekering en download het vragenformulier: VGZ, Univé, Bewuzt, IZZ, Zorgzaam
  • Verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar verzekerde voor noodhulp is geweest
  • Uitdraai behandelhistorie
  • Behandelplan/kostenbegroting van de tandarts of kaakchirurg
  • Beschikbare röntgenfoto’s
  • Kleurenfoto's van de tandheelkundige situatie van vlak na het ongeval

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.

 • Hoe vraagt u een machtiging aan?
  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord