Machtigingen protheses op implantaten (J-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er een machtiging nodig is voor het vervaardigen of vervangen van overkappingsprotheses op implantaten, eventueel in combinatie met bijbehorende mesostructuur. Het gaat hier om de prestatiecodes J32, J41 t/m J43, J45 en J50 t/m J59.

Protheses op implantaten (J-codes)

 • Wanneer is er geen machtiging nodig?

  Er is géén machtiging nodig indien u werkzaam bent bij een praktijk met een overeenkomst implantologie en/of tandprothetische zorg én u binnen de maximaal vastgelegde techniekkosten blijft bij het:

  • Vervaardigen van een eerste overkappingsprothese inclusief mesostructuur op implantaten
  • Vervangen van een bestaande overkappingsprothese na 5 jaar en eventueel bijbehorende drukknoppen na 7 jaar of steggen na 10 jaar
  • Omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit binnen een jaar nadat er implantaten in dezelfde kaak zijn geplaatst

  Let op: in een aantal overeenkomsten is vastgelegd dat overkappingsprotheses en mesostructuur ook machtigingsvrij vervangen mogen worden bínnen de vastgestelde termijnen. Alleen wanneer u hierbij hogere techniekkosten in rekening brengt, heeft u een machtiging nodig voor de behandeling.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.


 • Wanneer is er wel een machtiging nodig?

  In onderstaande gevallen is er een machtiging nodig:

  • U bent tandarts/implantoloog en u verwijdert een gefractureerd abutment/occlusale schroef (prestatiecode J32) uit een implantaat dat in het verleden vergoed is uit de basisverzekering
  • U bent tandarts of tandprotheticus, werkzaam bij een praktijk met een overeenkomst implantologie en/of tandprothetische zorg en de te declareren behandeling voldoet aan één of beide optie(s):
   - U vervangt een prothese en eventueel mesostructuur binnen termijn (5 jaar voor protheses, 7 jaar voor drukknoppen, 10 jaar voor steggen). Afhankelijk van uw overeenkomst zijn deze termijnen mogelijk niet van toepassing.
   - U overschrijdt de overeengekomen maximale techniekkosten bij: het vervangen van een klikgebit en eventueel mesostructuur, het vervaardigen van een eerste klikgebit en eventueel mesostructuur of het omvormen van een conventionele prothese tot klikgebit

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'. 

  • U bent tandarts of tandprotheticus, werkzaam bij een praktijk zonder een overeenkomst implantologie en/of tandprothetische zorg en u:
   Vervaardigt een eerste overkappingsprothese en eventueel mesostructuur
   - Vervangt een bestaande overkappingsprothese en eventueel mesostructuur 
   - Vormt een conventionele prothese om tot klikgebit

  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden.

  Let op: wanneer u alleen de mesostructuur vervangt, dient u deze aan te vragen/te declareren met: prestatiecode J78, wanneer u één of meerdere drukknop(pen) plaatst of prestatiecode J75/J76/J77, wanneer u één of meerdere steg(gen) plaatst. Zie voor meer informatie ook de Prestatie- en Tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Let op: vervangt u een prothese binnen 5 jaar en is deze oorspronkelijk vervaardigd door een zorgverlener die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan kunnen wij alleen akkoord gaan met de vervanging wanneer deze noodzakelijk is vanwege een calamiteit die de maker van de prothese niet aangerekend kan worden.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Leeftijd van de huidige voorziening(en), wie deze vervaardigd heeft en de reden voor de vervanging
  • Kleurenfoto’s van de voorziening(en) die u binnen termijn vervangt (5 jaar voor protheses, 7 jaar voor drukknoppen, 10 jaar voor steggen) én een motivatie voor deze vroegtijdige vervanging
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten. Spreid hierbij de techniekkosten over de verschillende prestatiecodes
  • Motivatie voor het overschrijden van de door/met ons vastgestelde of afgesproken techniekkosten. Is hetgeen dat u aanvraagt (bijv. een metalen versteviging of weekblijvende basis) ook aanwezig in de huidige voorziening?
  • Alleen wanneer u een gefractureerd abutment/occlusale schroef verwijdert: de oorspronkelijke machtiging voor het plaatsen van het betreffende implantaat

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.

 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord