Retour informatie voor afwijscode 510

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:


Declaraties moeten ingediend worden bij de instelling waar de patiënt verblijft

Tips & advies: vanaf 1 april 2018 worden declaraties afgewezen door VGZ wanneer een patiënt in een Wlz-instelling verblijft én behandeld wordt. U kunt uw declaratie alsnog indienen bij de instelling waar de verzekerde verblijft. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het zorgkantoor. Via de website van Zorgverzekeraars Nederland controleert u onder welk zorgkantoor uw patiënt valt. 


Een wijziging in de samenloop van Wlz en Zvw is nog niet verwerkt.

Tips & advies: mogelijk verblijft uw patiënt in een Wlz-instelling, maar wordt hij of zij daar niet meer behandeld. Het kan dat deze wijziging nog niet aan ons doorgegeven is of verwerkt is. Daarom is uw declaratie afgewezen of nog niet gecorrigeerd. Wanneer VGZ de wijziging heeft ontvangen, voeren wij automatisch de correcties door. U hoeft niet zelf opnieuw uw declaratie in te dienen. Houd hierbij rekening met een verwerkingsperiode van een maand voordat wijzigingen in de samenloop van Wlz en Zvw bekend zijn bij VGZ. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het zorgkantoor. Via de website van Zorgverzekeraars Nederland controleert u onder welk zorgkantoor uw patiënt valt. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam