Retour informatie voor afwijscode 510

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege één van de volgende redenen:


Patiënt heeft een Wlz-indicatie

Tips & advies: Heeft uw patiënt een Wlz-indicatie? Dan declareert u de behandeling bij het zorgkantoor van de desbetreffende regio. Meer informatie hierover vindt u op VECOZO.

Een wijziging in de samenloop van Wlz en Zvw is nog niet verwerkt.

Tips & advies: mogelijk verblijft uw patiënt in een Wlz-instelling, maar wordt hij of zij daar niet meer behandeld. Het kan dat deze wijziging nog niet aan ons doorgegeven is of verwerkt is. Daarom is uw declaratie afgewezen of nog niet gecorrigeerd. Wanneer VGZ de wijziging heeft ontvangen, voeren wij automatisch de correcties door. U hoeft niet zelf opnieuw uw declaratie in te dienen. Houd hierbij rekening met een verwerkingsperiode van een maand voordat wijzigingen in de samenloop van Wlz en Zvw bekend zijn bij VGZ. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het zorgkantoor. Via de website van Zorgverzekeraars Nederland controleert u onder welk zorgkantoor uw patiënt valt. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam