Patiëntenstop VGZ bij de Parnassia Groep opgeheven

10-12-2019

De patiëntenstop bij de Parnassia Groep is opgeheven. Met hulp van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is er nu duidelijkheid voor onze verzekerden: iedereen moet kunnen rekenen op passende zorg. Verzekerden van VGZ kunnen weer met de Parnassia Groep bellen voor een (nieuwe) afspraak.


Hieronder leest u het bericht van de NZa (10 december): 

Patiëntenstop teruggedraaid 

VGZ en Parnassia Groep hebben vandaag gesproken bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de impasse waarin de onderhandelingen tussen de ggz aanbieder en de zorgverzekeraar zijn beland. Hier is de afspraak gemaakt dat de patiëntenstop per vandaag over 2019 wordt opgeheven. Ze hebben vertrouwen dat ze met elkaar tot redelijke afspraken komen over het huidige contractjaar 2019. Dit betekent concreet dat intakes die voor VGZ-patiënten eerder afgezegd waren zo spoedig mogelijk opnieuw worden gepland. Parnassia Groep neemt hierover contact op met patiënten. 

Voor 2020 zullen VGZ en Parnassia Groep de onderhandelingen morgen vervolgen. Voor de patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen zal de zorg sowieso worden gecontinueerd. Parnassia Groep zal nieuwe patiënten uit deze groep in zorg nemen. Over de patiënten met veelvoorkomende aandoeningen hebben de zorgverzekeraar en de ggz aanbieder aangegeven constructief verder in gesprek te gaan. Ze realiseren zich beiden dat ook voor deze zorgvraag geldt dat iedereen moet kunnen rekenen op passende zorg. De NZa is blij met dit resultaat en zal vanuit haar rol toezicht houden op het verdere proces. 

Toch vragen over behandeling of zorg bij Parnassia?

Bel dan met onze zorgadviseurs op 088 1311 611. Ze zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 bereikbaar. Zij kunnen ook kijken waar u zo snel mogelijk terecht kunt. Ook als u zich zorgen maakt of andere vragen heeft, kunt u met hen bellen.

De Parnassia Groep

Onder de Parnassia Groep vallen de volgende organisaties.

 • 1NP
 • Antes
 • Brijder
 • Fivoor
 • Indigo
 • i-psy
 • Parnassia
 • PsyQ
 • Youz
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam