Retourinformatie voor afwijsreden 0551

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:


Er is geen machtiging afgegeven

Deze melding kan 3 verschillende oorzaken hebben:


1) U heeft géén machtiging voor deze patiënt/verzekerde

Lees op de webpagina 'Machtigingen: wanneer en waarom' of er een machtiging nodig is. Hoe u vervolgens een machtiging aanvraagt, vindt u op de pagina 'Welke gegevens levert u aan?'. Ontvangt u een goedgekeurde machtiging? Dan kunt u opnieuw bij ons declareren.


2) Uw geldige machtiging kan niet aan uw declaratie gekoppeld worden

Mogelijk komen niet alle gegevens op uw declaratie en machtiging met elkaar overeen. Leg deze naast elkaar en controleer of er gegevens zijn die niet met elkaar overeen komen. Bijvoorbeeld: de behandelperiode, de AGB-code van de praktijk en/of uitvoerder, de diagnosecode en/of prestatiecode of het aantal goedgekeurde dagen (is overschreden).


3) Uw declaratie van verblijfsdagen is mogelijk onterecht afgewezen

Heeft u sinds 1 januari 2023 verblijfsdagen gedeclareerd met een onderbreking van langer dan 30 dagen? Dan zijn deze mogelijk onterecht door ons afgewezen. Onze controle hield namelijk geen rekening met een verblijf dat langer dan 30 dagen onderbroken werd. Inmiddels is deze juist ingericht. U kunt uw declaraties opnieuw bij ons indienen. De declaratie wordt dan opnieuw gecontroleerd en juist verwerkt.

Waarom we onterecht afgewezen declaratieregels niet automatisch nabetalen

We snappen dat het opnieuw indienen van de declaratie u extra tijd kost. Toch hebben wij ervoor gekozen om de onterecht afgewezen declaraties niet voor u te corrigeren. U ontvangt dan namelijk geen retourinformatie in VECOZO. Hierdoor is het voor u niet duidelijk welke declaraties wel en niet gecorrigeerd zijn. Declareert u zelf opnieuw? Dan ontvangt u duidelijke retourinformatie in uw declaratiesoftware. Hierdoor behoudt u het overzicht in uw administratie.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam