Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Coöperatie en adviseert het Executive Committee bij de vormgeving en de uitvoering ervan. De Raad van Commissarissen telt zes leden. Naast hun algemene lidmaatschap nemen alle leden deel aan een of meer vaste commissies van de Raad van Commissarissen. Deze vaste commissies zijn de Auditcommissie, de Risicocommissie en de HR-commissie.

Samenstelling RvC

 • Ron Icke (voorzitter)
 • Albert Arp (vice-voorzitter)
 • Marion Koopman
 • Floris Sanders
 • Lex Steenbergen
 • Franca Vossen

Auditcommissie

 • Lex Steenbergen (voorzitter)
 • Albert Arp (vice-voorzitter)
 • Franca Vossen

Risicocommissie

 • Franca Vossen (voorzitter)
 • Ron Icke
 • Marion Koopman
 • Floris Sanders
 • Lex Steenbergen

HR-commissie

 • Albert Arp (voorzitter)
 • Ron Icke
 • Floris Sanders

Meer over onze organisatie

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam