In debat bij VGZ

Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders, verzekerden, patiënten in de zorg? 

Bij Coöperatie VGZ gaan we hierover graag in gesprek. Dit doen we onder meer door het organiseren van In debat bij VGZ. In de zorg hebben we immers een duidelijk gezamenlijk belang: zorgen voor zorg die goed is en toegankelijk voor iedereen.

Wie debatteert mee?

Tijdens In debat bij VGZ gaan deskundigen, beleidsmakers, zorgverleners én leden van Coöperatie VGZ met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. We bieden platform voor dialoog en zijn daarbij bereid om oplossingen van anderen een podium te geven. En deze waar mogelijk ‘op te schalen’ of een vervolg te geven. Het debat gaat altijd over een actueel onderwerp dat veel mensen aangaat, zoals mantelzorg, ‘betaalbare zorg’, demedicalisering, digitalisering in de zorg, etc.

Jaarlijks organiseren we drie tot vier keer een In debat bij VGZ.

Agenda
Door corona konden er in 2020 en 2021 geen live debatten plaatsvinden. Zodra de regels en omstandigheden het toelaten zullen we hier het eerstvolgende debat aankondigen. 

Terugblik op het debat van
21 november 2019

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam