In debat bij VGZ


Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders, verzekerden, patiënten in de zorg? Bij Coöperatie VGZ gaan we hierover graag in gesprek. Dit doen we onder meer door het organiseren van In debat bij VGZ. In de zorg hebben we immers een duidelijk gezamenlijk belang: zorgen voor zorg die goed is en toegankelijk voor iedereen.

Wie debatteert mee?

Tijdens In debat bij VGZ gaan deskundigen, beleidsmakers, zorgverleners én leden van Coöperatie VGZ met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. We bieden platform voor dialoog en zijn daarbij bereid om oplossingen van anderen een podium te geven. En deze waar mogelijk ‘op te schalen’ of een vervolg te geven. Het debat gaat altijd over een actueel onderwerp dat veel mensen aangaat, zoals duurzaamheid, betaalbaar houden van zorg, demedicalisering, digitalisering in de zorg, etc.

Jaarlijks organiseren we drie tot vier keer een In debat bij VGZ. Het debat vindt plaats op ons kantoor in Arnhem en is ook online te volgen. 

27 september 2023 In debat bij VGZ: “Is de zorg ónze zorg?”

Op woensdag 27 september organiseerde Coöperatie VGZ een speciale editie van 'In debat bij VGZ' in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

De zorg staat hoog op de politieke agenda, want kan iedereen in de toekomst nog wel de zorg krijgen die nodig is? Het vorige kabinet sloot een aantal landelijke akkoorden, waaronder het IZA en de vraag is wat daar nu van terecht komt. 

Wie zorgt dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft? Is dat een opdracht aan het nieuwe kabinet? Moeten zorgverzekeraars en zorgprofessionals intussen doorgaan op de ingeslagen weg? En wat is de rol van ons allemaal: is de toekomst van de zorg ook ónze zorg? 

Agenda: 

Er is voor 2023 nog geen nieuw debat gepland.

Debat gemist?

> Terugblik op het debat van 16 november 2022 over 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
> Terugblik op het debat van 16 september 2022 over 
duurzaamheid voor een gezonde toekomst.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam