In debat bij VGZ


Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders, verzekerden, patiënten in de zorg? Bij Coöperatie VGZ gaan we hierover graag in gesprek. Dit doen we onder meer door het organiseren van In debat bij VGZ. In de zorg hebben we immers een duidelijk gezamenlijk belang: zorgen voor zorg die goed is en toegankelijk voor iedereen.

Wie debatteert mee?

Tijdens In debat bij VGZ gaan deskundigen, beleidsmakers, zorgverleners én leden van Coöperatie VGZ met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. We bieden platform voor dialoog en zijn daarbij bereid om oplossingen van anderen een podium te geven. En deze waar mogelijk ‘op te schalen’ of een vervolg te geven. Het debat gaat altijd over een actueel onderwerp dat veel mensen aangaat, zoals duurzaamheid, betaalbaar houden van zorg, demedicalisering, digitalisering in de zorg, etc.

Jaarlijks organiseren we drie tot vier keer een In debat bij VGZ.

22 maart In debat bij VGZ over digitalisering in de zorg

Dit debat zal worden ingegaan op de grote vraagstukken die op tafel liggen rondom digitalisering in de zorgsector. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat zorg toegankelijk blijft voor iedereen, welke veranderingen nodig zijn om deze transformatie te kunnen maken en welke kansen en bedreigingen digitalisering in de zorg met zich meebrengt. Een van de sprekers die bevestigd heeft is Lea Bouwmeester (voormalig PvdA Tweede Kamerlid en nu voorzitter van de redactieraad van ICT&HEALTH).

Meer informatie over het debat over digitalisering in de zorg

Agenda: 

Datum: 22 maart 2023

Thema: Digitalisering in de zorg

Direct aanmelden voor dit debat.

Terugblik vorige debat

> Terugblik op het debat van 16 november 2022 over 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
> Terugblik op het debat van 16 september 2022 over 
duurzaamheid voor een gezonde toekomst.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam