In debat bij VGZ


Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders, verzekerden, patiënten in de zorg? Bij Coöperatie VGZ gaan we hierover graag in gesprek. Dit doen we onder meer door het organiseren van In debat bij VGZ. In de zorg hebben we immers een duidelijk gezamenlijk belang: zorgen voor zorg die goed is en toegankelijk voor iedereen.

Wie debatteert mee?

Tijdens In debat bij VGZ gaan deskundigen, beleidsmakers, zorgverleners én leden van Coöperatie VGZ met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom. We bieden platform voor dialoog en zijn daarbij bereid om oplossingen van anderen een podium te geven. En deze waar mogelijk ‘op te schalen’ of een vervolg te geven. Het debat gaat altijd over een actueel onderwerp dat veel mensen aangaat, zoals duurzaamheid, betaalbaar houden van zorg, demedicalisering, digitalisering in de zorg, etc.

Jaarlijks organiseren we drie tot vier keer een In debat bij VGZ. Het debat vindt plaats op ons kantoor in Arnhem en is ook online te volgen. 

21 juni In debat bij VGZ: hoe houden we de GGZ toegankelijk?

De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat onder druk. We hebben te maken met oplopende wachttijden én groeiende zorgen over de mentale gezondheid. Tijdens dit ‘In debat bij VGZ’ buigen we ons over de vraag wat er nodig en mogelijk is om de druk op de GGZ te verlagen. Welke oplossingen zijn er om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen?

 • Wat kunnen en mogen we verwachten van de eerstelijnszorg op het terrein van preventie en passende verwijzing?

 • Welke oplossingen zijn er mogelijk of nodig buiten de zorg, om te voorkomen dat de GGZ verder verstopt raakt?

 • Kan online GGZ een bijdrage leveren aan het oplossen van de wachttijden, of zorgt dat juist alleen maar voor méér zorggebruik?

 

Meer informatie over het debat over toegankelijkheid van de GGZ

Agenda: 

Datum: 21 juni 2023

Thema: hoe houden we de GGZ toegankelijk
Direct aanmelden voor dit debat.

Terugblik vorige debat

> Terugblik op het debat van 16 november 2022 over 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
> Terugblik op het debat van 16 september 2022 over 
duurzaamheid voor een gezonde toekomst.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam