Val van het kabinet: Wat betekent dat? 

21-07-2023

Het kabinet is gevallen. Er komen nieuwe verkiezingen aan. Wat betekent dat voor de leden van VGZ? Wat betekent dat voor de zorg?

Voor onze leden…

… betekent het dat we blijven helpen om gezonder te leven. Onder meer via de VGZ-app bieden we mogelijkheden om zelf te kiezen wat bij je past. Van digitale fysiotherapie oefeningen, tot mindfulness, en keuzehulpen om de meest passende behandeling te kiezen. Als we als samenleving gezonder leven, dan draagt dat bij aan onze kwaliteit van leven en vermindert het de instroom en daarmee de druk op de zorg. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) staan randvoorwaarden waarbinnen gemeenten een integraal preventief gezondheidsbeleid kunnen gaan voeren. Dit betekent dat op allerlei manieren aan gezondheid gewerkt wordt, van (mentaal) welzijn en armoede tot aan de fysieke leefomgeving. Wij geloven erin dat dit wordt voortgezet en steun blijft houden van de politiek.

Tegelijkertijd willen we dat de premie betaalbaar blijft, juist voor de mensen die het al lastig hebben. Als coöperatie maken we geen winst, maar zorgen we dat al het premiegeld terecht komt bij de zorg of de premie voor onze leden minder stijgt. Hier zetten we ons al jaren voor in en dat zullen we blijven doen, ook nu het kabinet gevallen is. Want we vinden het belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook kan krijgen. Nu en in de toekomst. Het toekomstbestendig maken van de zorg is dus onze belangrijkste kernopgave, wat gaat over betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Daarom blijven we ons ook inzetten om de zorg toegankelijk te houden, dat wachtlijsten worden voorkomen en dat degenen die zorg nodig hebben ook tijdig geholpen worden. Onze leden kunnen bij onze Zorgadvies & bemiddeling collega’s terecht als ze op een wachtlijst staan, en zij helpen ze zo goed mogelijk naar een alternatieve zorgverlener waar ze sneller aan de beurt zijn. In 2022 hebben we met 30.000 verzoeken vanuit verzekerden tot bemiddelen ontvangen. Hiermee zijn 174.000 weken wachttijdwinst gerealiseerd en werden onze verzekerden gemiddeld 44 dagen sneller geholpen. Vanuit de Zorgverzekeringswet hebben we zorgplicht en zijn hier in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken over gemaakt. Wij zouden beter willen weten waar onze leden op de wachtlijst staan, zodat we hen kunnen helpen met een plek waar ze sneller terecht kunnen. We hopen van harte dat de politiek dit aanpast, zodat onze leden minder lang hoeven te wachten op zorg.

Voor de zorg…

… betekent het dat we door blijven werken aan transformaties naar toekomstbestendige, Zinnige Zorg. Zorgprofessionals zijn al jaren keihard bezig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden waarbij koplopers inzetten op Zinnige Zorg. Door de toenemende vraag naar zorg en schaarste van zorgpersoneel is dit een uitdagende opgave. Er worden regiobeelden gemaakt die inzicht geven in de knelpunten. Vervolgens wordt een plan gemaakt om in de regio samen te werken aan innovaties. We spreken van transformaties, omdat het over wezenlijke veranderingen gaat. Plannen voor bijvoorbeeld het thuismonitoringscentrum van Santeon en de digitale transformatie van het ETZ zijn al goedgekeurd. We steken ook onze handen uit de mouwen om samen met zorgaanbieders de transformaties vorm te geven. Al is transformeren zeker niet makkelijk, legt Marjo Vissers uit in haar blog in de Nieuwsbrief Zorg & Innovatie. Maar we gaan hier mee door en zoeken de zorgaanbieders met lef die het verschil willen maken in de beweging naar passende zorg. We hebben 16 snelle toetsen goedgekeurd waarbij VGZ 1e of 2e verzekeraar is. Dit gaat van mentale gezondheidscentra, tot digitaliseringstrajecten, monitoring van chronisch zieken tot regionale plannen. We hopen dat de politiek dit blijft faciliteren via de transformatiemiddelen.

Voor regio’s en gemeenten…

… betekent het dat we blijven samenwerken aan het toegankelijk houden van de zorg. Gemeenten vormen mede de verbinding tussen het zorg- en sociaal domein. Immers, als mensen zich gezond en gelukkig voelen, is minder gebruik van zorg nodig. Wij vragen de politiek deze maatschappelijke beweging te ondersteunen waarbij we welzijn en zorg goed verbinden om toegankelijke zorg te realiseren.

Er zijn ook risico’s

We moeten eerlijk zijn dat een demissionair kabinet en nieuwe verkiezingen ervoor kunnen zorgen dat nieuwe besluiten niet genomen worden. Gevoelige onderwerpen worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Wij willen de beweging van impactvolle transformaties naar zinnige, passende zorg voortzetten en hebben er vertrouwen in dat we met alle betrokken partijen onze rol pakken en de schouders eronder zetten. We hopen in ieder geval dat het ministerie en de Tweede Kamer de beweging naar passende zorg blijven steunen en de keuzes blijven maken die nodig zijn.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam