Voor eind 2023 maken wij onze eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal

Onze reactie op praktijkonderzoek Eerlijke Geldwijzer naar klimaatplannen financiële instellingen. 

30-09-2021
Vandaag (donderdag 30 september 2021) presenteert de Eerlijke Geldwijzer het eerste deel van haar praktijkonderzoek naar hoe financiële instellingen omgaan met klimaatverandering. Het rapport analyseert de klimaatplannen van 27 in Nederland opererende banken, verzekeraars, en pensioenfondsen. En beoordeelt de toezeggingen, het beleid, de strategieën en actieplannen die deze instellingen hebben ontwikkeld om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Het lage rapportcijfer van Coöperatie VGZ onderstreept de urgentie om stappen te zetten. 


De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Dierenbescherming, PAX, Milieudefensie en Oxfam Novib. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Profundo. Zij onderzoekt twee dingen: wat hebben financiële instellingen in hun beleid vastgelegd over beleggingen, en hoe is de praktijk? 

“Vanuit onze nieuwe strategie, hebben wij een stevige ambitie als het gaat om mens en duurzaamheid. Natuurlijk gaat dit over onze eigen bedrijfsvoering, maar ook over de stappen die we samen met onze leveranciers zetten in relatie tot de Green Deal Duurzame Zorg. Deze ambitie hebben wij met de aanstelling van Jojanneke Goedings als Chief People and Sustainability Officer (CPSO) in augustus geborgd in de top van de organisatie. De tijd van signaleren is voorbij. Dit rapport laat zien dat er meer actie nodig is om onze duurzame ambities ook waar te maken. We nemen de aanbevelingen niet alleen ter harte, we zetten ook concrete stappen.”, aldus Karien van Gennip, CEO van Coöperatie VGZ. 

Jojanneke Goedings, CPSO van Coöperatie VGZ: “Wij willen de zorgverzekeraar zijn die voorop loopt op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het thema klimaat is één van onze belangrijkste speerpunten naast gezondheid. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onze klimaatambitie op het gebied van beleggingen. Daarin committeren we ons aan een klimaatscenario van maximaal 1,5°C opwarming (Parijs-akkoord) en aan het klimaatneutraal maken van onze eigen bedrijfsvoering voor het einde van 2023. Het blijft dus niet bij plannen alleen”. 

Het beleggingsteam van Coöperatie VGZ is onlangs versterkt. Dit is om de nieuwe strategische ambitie van verduurzamen ook jaar op jaar in het beleggingsbeleid waar te maken. Daarnaast bundelen wij de krachten met steeds meer andere institutionele beleggers, zoals grote verzekeraars en pensioenfondsen. Door dat te doen, ontstaat meer druk op bedrijven dan wanneer VGZ alleen inzet op het bijsturen van het beleid.” 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam