CO2-uitstoot beleggingen VGZ met 29% gedaald

08-09-2022
De kwartaalrapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van VGZ en Actiam laat mooie resultaten zien. Zo is de CO2-voetafdruk van de beleggingen die wij zelf doen (Scope 1 en 2) het afgelopen kwartaal met 29 procent gedaald. Hiermee loopt VGZ nu voor op het beoogde pad conform het Klimaatakkoord Parijs.


Dat komt voor grofweg de helft doordat we nieuwe bedrijven hebben uitgesloten van onze beleggingsportefeuille. Voor de andere helft hebben we bedrijven binnenboord kunnen houden, omdat zij zelf stappen hebben gezet naar een groenere bedrijfsvoering.

Verder heeft VGZ beleid ontwikkeld ten aanzien van staatsbedrijven in landen waarvan de centrale overheid door ons is uitgesloten van belegging. Dat wil zeggen dat niet alleen het land zelf is uitgesloten, maar ook de door de staat gecontroleerde bedrijven.

“Dit zijn mooie stappen, maar er zijn nog veel meer vorderingen nodig om de klimaatuitdagingen beter het hoofd te kunnen gaan bieden”, vertelt Xander van den Biggelaar. Hij zet zich als senior portfoliomanager bij VGZ in voor duurzaam beleggen. “Binnenkort publiceren we dan ook ons klimaatactieplan als onderdeel van ons duurzaam beleggingsbeleid 2023. Ook hebben we Hester Holtland als nieuwe collega mogen verwelkomen. Zij versterkt sinds 1 september de duurzaamheidsflank binnen de afdeling Vermogen & Treasury.”

Download de rapportage

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam