Omring laat zien wat echte focus op zinnige zorg oplevert

Succesvolle aanpak verhoogt tevredenheid en bespaart capaciteit in Ouderenzorg

07-02-2020
Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ werken samen aan zinnige zorg voor ouderen. Omring heeft mooie en veelbelovende resultaten geboekt, die resulteren in meer kwaliteit van zorg, meer werkplezier én het vrijspelen van schaarse capaciteit in de wijkverpleging. Het gemiddeld aantal uren wijkverpleging per cliënt is met bijna 10% gereduceerd, door slimmer en anders te werken. Meer mensen met een WLZ-indicatie ontvangen passende zorg thuis. En inzet van een wijkverpleegkundige op de spoedeisende hulp voorkomt onnodige ziekenhuisopnames. 

Vrijspelen schaarse capaciteit wijkverpleging 

et zinnige zorg contract met VGZ betekent dat wijkverpleegkundigen niet per uur worden betaald, maar vanuit een soort abonnementstarief. De zogenaamde ‘productieprikkel’ is daarmee verdwenen. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige de tijd en ruimte ervaart om samen met cliënten de best passende zorg te bepalen. Omring heeft veel geïnvesteerd in scholing die zorgt dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Een mindset die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Zo organiseert Omring samen de beste zorg dichtbij. 
 

Zinnige zorg interventies 

De tijd nemen om iemand te leren om zélf (met een handig hulpmiddel) steunkousen aan te trekken. Uit een proef met slimme klittenbandzwachtels blijkt dat deze in de acute zwachtelfase veel prettiger zijn voor cliënten. Deze slimme klittenbandzwachtels blijken bovendien fysiek veel minder belastend zijn voor de wijkverpleegkundigen die ze aanbrengen. Bovendien gaat het aan- en afdoen sneller dan met de oude methodiek. Hoewel het op het oog om kleine beetjes gaat, zijn het handelingen die veel voorkomen in de praktijk. En veel kleine beetjes tellen op tot significante tijdsbesparingen!   

Hanneke van den Berg, Projectmanager bij Omring Thuiszorg:

"Zowel de cliënten als zorgprofessionals zijn enorm enthousiast over het gebruik van klittenbandzwachtels in de acute zwachtelfase. Cliënten kunnen de zwachtels vaak zelf bijstellen waardoor minder ad hoc zorg nodig is. Ook zorgt deze werkwijze voor minder (fysieke) belasting voor de wijkverpleging. Per cliënt per vier weken worden er 347 zorgminuten bespaard. Dit relateert aan een netto besparing van € 264, rekening houdend met € 83 meerkosten voor de klittenbandzwachtels t.o.v. de oude werkwijze. Tijd en geld waarmee we weer andere cliënten kunnen helpen.”  

Inzet van een wijkverpleegkundige op de SEH 

Uit een pilot samen met het Dijklander Ziekenhuis blijkt dat de inzet van een wijkverpleegkundige op de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis echt meerwaarde heeft. Bij veel van de kwetsbare ouderen die verwezen zijn naar SEH blijkt dat het toevoegen van een wijkverpleegkundige aan het SEH team ziekenhuisopnames voorkomt. Veel kwetsbare ouderen konden thuis worden geholpen met (extra) thuiszorg, of een tijdelijke opname op een herstelbed. Dit voorkomt onnodige instroom en behandeling in het ziekenhuis.

Sonja van Diepen, wijkverpleegkundige bij Omring en werkzaam op de SEH-afdeling:

‘Vorige week werden we opgeroepen bij een kwetsbare oudere dame van in de negentig en binnen een uur hebben we haar kunnen plaatsen op een herstelafdeling (eerstelijnsverblijf).’ 

Corinne Tutein Nolthenius, Strategisch Alliantiemanager bij Coöperatie VGZ:

"Het is fascinerend om te zien wat het effect is van een Zinnige Zorg mindset en werkwijze. We zien dit terug bij alle alliantiepartners, maar het is fantastisch om samen met Omring tastbaar te kunnen maken wat de werkzame ingrediënten zijn voor deze beweging. Zodat anderen in de sector daarvan kunnen leren."
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam