Buurtzorg nieuwe alliantiepartner Netwerk Zinnige Zorg

17-12-2019
Goede zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Coöperatie VGZ gelooft dat het mogelijk is door sámen met professionals te werken aan Zinnige Zorg. Dit doen we al jaren met ziekenhuizen en GGZ, en nu mogen wij naast koploper Omring ook Buurtzorg verwelkomen in het Zinnige Zorg alliantienetwerk. 

Nederland staat voor een forse opdracht: de samenleving vergrijst en het aantal werkenden neemt af. Er zijn nu 1,4 miljoen 75-plussers in Nederland. In 2040 zijn dat er 2,6 miljoen. Op dit moment werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. In het huidige groeitempo zouden dat in 2040 1 op de 4 werknemers moeten zijn. Er zijn dus meer mensen in de zorg nodig.

Tekort aan mensen in de zorg

“Die mensen in de zorg zijn er niet. Goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijven omdat mogelijk te maken moeten we samen aan de slag om die enorme toename in de vraag op te vangen. Dit doen we al jaren in ziekenhuizen en GGZ en die vullen we nu aan met de kennis en vakmanschap van de verpleegkundigen en verzorgenden van Buurtzorg.” 

Corinne Tutein Nolthenius, Strategisch Innovatiemanager Coöperatie VGZ

Meer vanuit het cliëntperspectief

Buurtzorg heeft een traditie van ‘out of the box’ denken en richt zich op het bieden van betere kwaliteit wijkverpleging tegen minder kosten door o.a. in te zetten op preventie. Dit sluit uitstekend aan bij Zinnige Zorg visie van coöperatie VGZ namelijk méér cliëntperspectief, focus op kwaliteit van het leven en zelfredzaamheid alsook het voorkomen van overbehandeling en verspilling. Door de landelijk vertegenwoordiging van Buurtzorg is het ook mogelijk om snel effectieve interventies breed op te schalen. 

Jos de Blok, directeur Buurtzorg: 

“Mijn inschatting is dat we 30% in Nederland in de gezondheidszorg doen wat eigenlijk niet hoeft maar omdat we het medicaliseren. Omdat we er geld aan verdienen worden mensen gestimuleerd het te doen. De uitkomst hiervan is dat heel veel mensen afhankelijk worden/zijn van professionals. We moeten die afhankelijkheid zo beperkt mogelijk houden en juist proberen mensen zo onafhankelijk mogelijk maken en houden van die zorgprofessionals. Deze verandering is noodzakelijk gezien de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Ik ben ervan overtuigd dat het alleen lukt als we sámen werken en dit contract is daar een goede basis voor.” 

Focus op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid

Claudia van de Werf, teamlid Buurtzorg, tekende namens de beroepsgroep verpleegkundigen mee. 

“Verpleegkundigen en verzorgenden zijn doeners. We zien een probleem en lossen het vaak op. Door onze kennis en ervaringen kunnen we snel slimme oplossingen aanbieden en initiatieven ontwikkelen die passen bij de cliënt en richten op kwaliteit van het leven en zelfredzaamheid. Ik ben daarom ook zo enthousiast over deze samenwerking. Het biedt ons de mogelijkheid om zorg te leveren die ik graag als verpleegkundige wil leveren en voor mij is dat Zinnige Zorg.”

Netwerk Zinnige Zorg

Het netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 2 V&V instelling waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het netwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van Zinnige Zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven. De ambitie van het netwerk is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.

 
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam