Ouderen ‘langer thuis’ in eigen wijk

Coöperatie VGZ ondertekent als strategisch partner 'Langer Thuis Akkoord Rotterdam'

Afbeelding langer thuis Rotterdam
Afbeelding langer thuis Rotterdam
18-02-2020

Het zal niet meevallen om ook in de toekomst de best passende zorg voor ouderen betaalbaar en toegankelijk te houden. In Rotterdam hebben daarom 40 organisaties en bedrijven hun commitment uitgesproken aan het ‘Langer Thuis Akkoord’. Wethouder Sven de Langen zei maandag: “Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor. We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen.” Deelnemende partijen zijn onder meer: woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en zorgverzekeraars. 

Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk. Daarbij wordt gelet op allerlei gerelateerde voorzieningen zoals een huisartsenpost voor ouderen. Ook worden woonzorgconcepten voor ouderen gerealiseerd die het gat overbruggen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Genoeg redenen om ons als Coöperatie VGZ te verbinden aan dit akkoord.

Rotterdampakket sluit aan op het “Langer Thuis Akkoord” 

Coöperatie VGZ werkt ook op andere terreinen aan het ondersteunen van ouderen die langer thuis willen blijven wonen en tóch een beroep doen op zorg. Het zogenoemde Rotterdampakket ‘ontzorgt’ kwetsbare Rotterdammers door een passende aanvullende ziektekostenverzekering met veel aandacht voor het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor mantelzorgondersteuning of het vitaliteitspakket ‘Beweegplus’.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Als strategisch gesprekspartner van gemeente Rotterdam denken we mee met over het organiseren van de voorzieningen en woonzorgconcepten en stimuleren we innovaties samen met zorgaanbieders en bewoners om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.

Deelnemende partijen

Het Langer Thuis akkoord 2020-2025 is ondertekend door de volgende organisaties: Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Havensteder. Woonbron, Vestia, SOR, Laurens Wonen, Wooncompas, Woningbouwvereninging Hoek van Holland, Bouwvereniging Onze Woning, ConForte (mede namens MOB en Careyn), Blauwhoed, HD-groep, StratAct, Stebru, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Stevast Baas & Groen, AM, Vorm, Van Wijnen West BV, Volker Wessels Vastgoed BV, Fakton Development, Heijmans, New Industry, Nederlandse Bouw Unie bv, Bouwinvest Healthcare Fund, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV, Amvest, Stichting OSO- Rotterdam, GENERO, Stg. Buurtwerk.nl, Pit010, Wmo radar, Dock, DIA Rozenburg, Stg Humanitas (mede namens Welzijn op de Hoek, combinatie Humanitas en Vitis), Stg. SOL, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ.

 

Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam