Retourinformatie voor afwijsreden 9148

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden: 

Het maximum van het toegekende budget is bereikt. Daarom wordt de declaratie nu gedeeltelijk uitbetaald. Het totale budget staat vermeld op de goedkeuringsbrief die zowel naar de verzekerde als de indicatiesteller verstuurd wordt.

Tips & adviezen:

De zorgvraag is gewijzigd

Het is van belang de wijziging van de zorgvraag zo snel mogelijk aan ons door te geven. De verzekerde kan zelf een nieuwe machtiging bij ons aanvragen. U kunt als zorgaanbieder ook namens de verzekerde de aanvraag regelen. U vult dan het webformulier 'Aanvraag machtiging & verpleging' in. De aanvraag wordt binnen drie weken door ons beoordeeld. Voor aanvullende vragen is het van belang dat u – als zorgaanbieder – bereikbaar bent op het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven. 

Let op: wanneer de zorgvraag van de verzekerde is gewijzigd, is het in alle gevallen noodzakelijk om het zorgplan toe te voegen aan de aanvraag.

Meerdere zorgaanbieders

Als er meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij de zorg, dient u onderling af te spreken welke zorg gedeclareerd wordt binnen de machtiging. Wanneer het maximum van het budget is bereikt, kunt u ook met de andere zorgpartij(en) contact opnemen over het gedeclareerde aantal uren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam