8983

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Declaratie betreft geen Zvw-zorg

 

Tips & adviezen:

Controleer of uw patiënt, de verzekerde in een WLZ-instelling verblijft. Zo ja, dan dient u de declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de patiënt verblijft. Op de afrekenspecificatie (PDF) kunt u vinden welke WLZ-instelling dit betreft. Wanneer de instelling de opname-indicatie wijzigt, worden uw declaraties automatisch door ons gecorrigeerd. Houdt u rekening met 8 weken doorlooptijd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Zorgverzekeraars Nederland of gebruikmaken van de WLZ-raadpleegfunctie op de website van VECOZO. 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam