Uw gekozen zorgsoort:

Retourinformatie voor afwijsreden 0587

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

De prestatie/declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander

Tips & advies:de gedeclareerde prestatiecode is reeds eerder gedeclareerd en uitbetaald aan u, een andere zorgaanbieder of verzekerde onder vermelding van het factuurnummer. Controleer of u de prestatie al eerder heeft gedeclareerd.Wanneer dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met ons