Retourinformatie voor afwijsreden 0587

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

De prestatie/declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander.


Tips & advies

1) Controleer eerst in uw administratie of u deze prestatiecode al eerder bij ons heeft aangeleverd.

2) Mogelijk heeft u de prestatie/declaratie als verzekerdenota opgemaakt en heeft de verzekerde deze al bij ons gedeclareerd.

3) Is het bovenstaande niet het geval? Dan is de zorg mogelijk geleverd en gedeclareerd door een andere zorgaanbieder. Deze informatie kunt u in verband met de privacywetgeving alleen bij de verzekerde navragen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam