Retourinformatie voor afwijsreden 550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege één van de volgende reden:

 

U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde

Tips & advies: Vanaf 1 januari hebben verzekerden voor de vergoeding van wijkverpleging bij een zorgaanbieder vooraf toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe verzekerden, als voor verzekerden waarvan de zorg doorloopt in 2019. Bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt dit proces in 2019 niet gewijzigd. Een gecontracteerde aanbieder hoeft de toestemming dus niet via een apart proces aan te vragen, omdat de voorwaarden waaraan de gemachtigde zorg moet voldoen reeds onderdeel uitmaakt van de integrale (zorginkoop)afspraken. Een machtigingsaanvraag kunt u via onze website indienen, bekijk deze pagina voor meer informatie

 

U heeft wel een geldige machtiging, maar de gemachtigde periode is overschreden of de koppeling met de declaratie is mislukt

Tips & advies: Controleer of de gemachtigde periode is overschreden. Na goedkeuring, hebben de verzekerde en indicatiesteller een machtiging van ons ontvangen. Op deze goedkeuring, vindt u de gemachtigde periode. Als de behandeling buiten deze aangegeven periode valt, kunt u een nieuwe machtigingsaanvraag naar ons toe sturen. Bekijk deze pagina voor meer informatie over het aanvragen van een machtiging.

Is de gemachtigde periode niet overschreden? Dan is de koppeling met de declaratie mogelijk mislukt. Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op de machtiging en de declaratie met elkaar overeen. Controleer deze gegevens en dien de declaratie opnieuw in. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam