Paramedische zorg: Wijzigingen vanaf 2024

Op 1 januari 2024 gaan onze nieuwe verzekeringsvoorwaarden in. Hierin zijn een aantal zaken veranderd. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor u. Daarnaast zijn er ook landelijke wijzigingen die mogelijk gevolgen hebben voor u.

 Wijzigingen in onze verzekeringsvoorwaarden

In het kort

 • De vergoeding voor COVID-herstelzorg wordt verlengd
 • De vergoeding hand- en vingerspalk wordt onderdeel van fysiotherapie en ergotherapie
 • De voorwaarden voor de vergoeding huidbehandelingen worden aangepast 

Hieronder leest u wat er precies is gewijzigd

COVID-herstelzorg

Verlenging

De vergoeding van paramedische COVID-herstelzorg is verlengd tot 1 januari 2025. Ook in 2024 hebben verzekerden met ernstige klachten na corona recht op een vergoeding van: 

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie
 • Logopedie
 • Ergotherapie 
 • Diëtetiek

Wat betekent dit voor u? 

In 2024 verandert er niks voor u. Meer informatie vindt u op COVID-herstelzorg.

Hand- & vingerspalk

Vergoeding vanuit het hulpmiddelenbudget vervalt

Vanaf 1 januari 2024 vervalt de vergoeding voor hand- en vingerspalk vanuit het hulpmiddelenbudget in de aanvullende verzekering.

 

Nieuw: vergoeding onderdeel van fysio- en ergotherapie

In 2024 is er alleen nog een vergoeding mogelijk voor hand- en vingerspalk wanneer dit onderdeel is van een fysiotherapie- en/of ergotherapiebehandeling. Deze wijziging komt voort uit landelijke ZN-afspraken die hierover gemaakt zijn.

Er is een vergoeding mogelijk vanuit zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Wij vergoeden alleen wanneer de zorg wordt geleverd door een handtherapeut met een Certificaat Handtherapeut (CHT-NL).


Wat betekent dit voor u?

In 2024 kunt u uitgevoerde behandelingen voor een hand-en vingerspalk bij ons declareren. Lees op de pagina Hand-en vingerspalk wat er vergoed wordt en hoe u de behandeling met de juiste CSI en prestatiecode(s) declareert.

Huidbehandelingen (aanvullende verzekering)

Aanpassing

In 2024 worden vergoedingen rondom huidbehandelingen vanuit de aanvullende verzekering aangepast. Het gaat hierbij om de volgende zorg: 

 • Behandelingen van ernstige acne
 • Ontharen van extreme haargroei in het gezicht
 • Camouflage behandelingen

Daarnaast verandert ook het budget voor huidbehandelingen. Hoe hoog dit budget is, hangt af van de aanvullende verzekering die uw patiënt heeft.


Wat betekent dit voor u?

Meer informatie over deze wijzigingen en wat dit voor u betekent vindt u op onze pagina: Alternatieve zorg: Wijzigingen vanaf 2024

Bekijk onze verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie 

U vindt alle verzekeringsvoorwaarden op de websites van onze verschillende merken:

VGZ | VGZbewuzt | IZA | De IZZ Zorgverzekering | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam

 Landelijke wijzigingen

In het kort 

 • Specifieke DCSPH-codes voor Parkinson en overige Extrapiramidale aandoeningen
 • Nieuwe generieke declaratiestandaard

Hieronder leest u wat er precies is gewijzigd

Landelijke wijziging: specifieke DCSPH-code voor overige extrapiramidale aandoeningen

Nieuw

Om het declaratieproces voor behandelingen van Parkinson en Extrapiramidale aandoeningen te verduidelijken, is op landelijk niveau besloten om vanaf 1 januari 2024 specifieke DCSPH-codes aan te wijzen.


Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2024 declareert u behandelingen voor Parkinson met DCSPH-code 9374 en behandelingen voor de overige Extrapiramidale aandoeningen met DCSPH-code 9474.

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht Specifieke DCSPH-codes voor Parkinson en overige Extrapiramidale aandoeningen en op de website van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Landelijke wijziging: Generieke declaratiestandaard

Nieuw

Er is een nieuwe, generieke declaratiestandaard ontwikkeld (GDS801/802) voor paramedische zorg. Deze nieuwe standaard is ontwikkeld door Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vektis en EPD-leveranciers.


Ingangsdatum GDS801/802 uitgesteld

De nieuwe ingangsdatum wordt zo snel mogelijk vastgesteld en bekendgemaakt op de websites van Vektis en KNGF.


Wat betekent dit voor u?

Wanneer de generieke declaratiestandaard in gaat, declareert u via de GDS801/802. Het is belangrijk dat u hiervoor tijdig uw declaratiesoftware aanpast.

 Zo informeren wij uw patiënt

In november ontvangen al onze verzekerden de nieuwe verzekeringsvoorwaarden en een overzicht met alle wijzigingen. Daarnaast is alle actuele informatie over de vergoeding van fysiotherapie en beweegzorg te vinden in onze app en op onze website:

VGZ | VGZbewuztIZA | De IZZ Zorgverzekering | Univé | UMCZEKUR | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam