Transformatie van de zorg door middel van transformatieplannen

In de zorg staan we voor een enorme maatschappelijke opgave. Daarom zijn er in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) onder andere afspraken gemaakt over hoe we samen met u, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Om deze zogeheten transformatieplannen te toetsen en de transformatie naar passende zorg te versnellen, vindt u hier meer informatie over de landelijk vastgestelde criteria. U kunt ook direct plannen indienen voor beoordeling.

Het beoordelingsproces

Het beoordelingsproces voor impactvolle transformaties bestaat uit 5 stappen. Deze stappen worden toegelicht in het document 'Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen'. Bent u van plan een transformatieplan in te dienen? Neem deze dan zorgvuldig door.

 1. Registreren bij Mijn Transformatieplannen

  Meer informatie over welke gegevens u hiervoor nodig heeft, vindt u op deze informatiepagina.

 2. Indienen van snelle toets via Mijn Transformatieplannen

  U ontvangt binnen 4 weken een beoordeling van uw voorstel.

 3. Uitwerken van uw transformatieplan

 4. Indienen van uw transformatieplan

  U dient uw transformatieplan in bij de marktleider zorgverzekeraar in uw regio. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of uw transformatieplan goedgekeurd is

 5. Implementatie van het initiatief, inclusief monitoring

De criteria voor de snelle toets

Om in aanmerking te komen voor een snelle toets moet er actief contact zijn met een contactpersoon bij VGZ over de inhoud van het plan. Gebruik bij het indienen van de snelle toets altijd ‘Indieningsformat: Voorstel impactvolle zorgtransformatie snelle toets’ uit het 'Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen'.

Daarnaast voldoet de transformatie aan minimaal 1 van de volgende criteria: 

 • De transformatie leidt tot substantiële impact op het zorggebruik in de Zorgverzekeringswet.
 • De transformatie heeft substantiële impact op regionale en/of landelijke herverdelingsvraagstukken (profielkeuzes); oftewel verschuivingen van patiëntenstromen met als doel het voorkomen van (zwaardere) zorg, dan wel optimale inzet van capaciteit binnen de regionale dan wel landelijke context.
 • De transformatie heeft substantiële impact op de inzet van personeel; dat wil zeggen dat de transformatie leidt tot substantieel minder en/of effectiever inzetten van schaars personeel (in aansluiting op de regionale arbeidsmarkt).
 • De transformatie leidt tot substantiële afbouw van de omvang van zorgvastgoed (in relatie tot de omvang van de zorgaanbieder)

Lees hier extra tips voor het succesvol indienen van uw snelle toets.

De criteria voor het transformatieplan

Heeft u een transformatieplan ingediend voor de snelle toets én is deze positief beoordeeld? Dan ontvangt u van ons per e-mail een uitnodiging met daarin een link naar een webformulier. Via dat formulier dient u uw transformatieplan in voor een definitieve beoordeling. Gebruik bij het indienen van het transformatieplan altijd het ‘Indieningsformat: Transformatieplan impactvolle zorgtransformatie voor beoordeling’ uit het  'Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen'.  

Voor een definitieve goedkeuring voldoet uw transformatieplan aan de volgende criteria:

 • Er is actief contact met een contactpersoon bij VGZ over de inhoud van het plan
 • Er zijn SMART geformuleerde afspraken in uw plan opgenomen
 • Er is een positieve maatschappelijke businesscase aanwezig in uw plan
 • Er is een impactanalyse gedaan voor voorzienbare effecten gedaan
 • Er is een implementatieplan gemaakt
 • De transformatie wordt binnen 5 jaar behaald
 • Wilt u een IZA-aanvraag indienen voor een transformatie met een digitaal component? Dan adviseren wij u bij het opstellen van uw aanvraag, gebruik te maken van het document 'Kaders en Richtlijnen bij het indienen van aanvragen voor digitale (zorgnetwerk)platforms'.

Tips bij het indienen van een snelle toets

Tips voor de criteria van uw snelle toets

 • Onderbouw de directe impact van uw transformatieplan zoveel mogelijk cijfermatig.

Tips bij de voorwaarden van uw snelle toets:

 • Zorg voor voldoende toelichting bij de vraag of uw plan aansluit op regiobeelden en/of -plannen: Geef concreet aan op welke aspecten van het regiobeeld het plan aansluit. Enkel een ‘ja, het plan sluit aan op de regioplannen/beelden’ is onvoldoende voor een beoordeling.
 • Geef bij de vraag 'Is er sprake van aantoonbare gedeelde urgentie' duidelijk aan welke partijen actief betrokken zijn. Laat de snelle toets door alle betrokken partijen tekenen
 • Draai de vraag over gelijkgerichtheid ook om in uw snelle toets: Wat gebeurt er als partijen niet gelijkgericht handelen? Welk effect heeft dit op de burger en/of de coördinatie van zorg en/of het arbeidsmarkttekort.

Informatiewebinar en FAQ

Bekijk alle veelgestelde vragen over de transformatieplannen of kijk hieronder het informatiewebinar over impactvolle transformaties terug.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam