Overzicht indicatiecodes (CSI)

Levert u (kinder-)fysiotherapie, oefentherapie of bijvoorbeeld bekkentherapie? Voor het declareren en uitbetalen van deze behandelingen is een correcte code soort indicatie (CSI) nodig. Welke indicatiecode u in de declaratie invult, hangt af van de vermelding van de indicatie in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering en van de leeftijd van de patiënt (tot en vanaf 18 jaar). 

 CSI voor indicaties die wel in Bijlage 1 van Besluit Zorgverzekering staan

Komt de indicatie van uw patiënt(e) voor in Bijlage 1 van het besluit Zorgverzekering? Kies hieronder de leeftijdscategorie van de patiënt(e). 

  • 001: alle behandelingen die onder de chronische indicatie vallen. In tegenstelling tot volwassenen hoeven kinderen de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen.
  • 008: de eerste 20 behandelingen bij een indicatie die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. Vergoeding vanuit uit een eventuele aanvullende verzekering, verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf. Ondanks het feit dat de declaraties door ons worden afgewezen, dienen de behandelingen - i.v.m. de registratie ervan - wel bij ons gedeclareerd te worden.
  • 001: indicatie die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering, vanaf de 21ste behandeling volgend op CSI 008.
  Let op: wanneer de indicatie langer doorloopt, hoeft u niet elk/ieder jaar opnieuw de CSI 008 te declareren. U declareert dus verder op de CSI 001, ook wanneer er meerdere jaren verstreken zijn of wanneer de verzekerde na aanvang van de chronische indicatie 18 is geworden. Dit geldt niet voor gelimiteerd chronische indicaties. Deze kunnen tot maximaal de geldende termijn gedeclareerd worden.

 CSI voor indicaties die niet in Bijlage 1 van Besluit Zorgverzekering staan

Komt de indicatie van uw patiënt(e) niet voor in Bijlage 1 van het besluit Zorgverzekering? Kies hieronder de leeftijdscategorie van de patiënt(e). De indicatiecode is afhankelijk van de soort behandeling en de behandelfase.

  • 003: de eerste 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering
  • 004: de eerste 9 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering (vervalt met de nieuwe generieke declaratiestandaard)
  • 005: behandeling 10 t/m 18 kinderfysiotherapie uit de basisverzekering (vervalt met de nieuwe generieke declaratiestandaard)
  • 006: de eerste 9 behandelingen oefentherapie uit de basisverzekering (vervalt met de nieuwe generieke declaratiestandaard)
  • 007: behandeling 10 t/m 18 oefentherapie uit de basisverzekering (vervalt met de nieuwe generieke declaratiestandaard)
  • 009: behandeling 19 en verder die wij uit een eventuele aanvullende verzekering vergoeden

  Let op: voor verzekerden onder de 18 jaar vergoeden wij 18 behandelingen oefen- of fysiotherapie per indicatie per jaar uit de basisverzekering. Hiervoor tellen we alle behandelingen met CSI 003, 004, 005, 006 en 007 bij elkaar op.

  • 009: behandelingen die vallen onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. We vergoeden deze behandelingen uit een eventuele aanvullende verzekering. Verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf;
  • 010: éénmalig eerste 9 behandelingen bij bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, vergoeding uit de basisverzekering;
  • 011: de eerste 37 behandelingen voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2, vergoeding uit de basisverzekering gedurende 12 maanden;
  • 012: de eerste 12 behandelingen bij Artrose heup/knie, vergoeding uit de basisverzekering gedurende 12 maanden;
  • 013: COPD risicogroep A, startjaar (eenmalig maximaal 5 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 014: COPD risicogroep B, startjaar (eenmalig maximaal 27 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 015: COPD risicogroep C/D, startjaar (eenmalig maximaal 70 behandelingen), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 016: COPD risicogroep B, onderhoudsjaar (maximaal 3 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 017: COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 018: COPD-risicogroep B2, startjaar (eenmalig maximaal 70 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 019: COPD-risicogroep B2, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 020: COVID-herstelzorg, 1e behandeltermijn (maximaal 50 behandelingen binnen de eerste 6 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 021: Verlengde COVID-herstelzorg, 2e behandeltermijn (maximaal 50 behandelingen binnen 6 maanden)

 Eerst declareren vanuit de basisverzekering 

Komt een behandeling in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan declareert u deze behandeling volgens landelijke regelgeving (Zorgverzekeringswet, Besluit zorgverzekering, NZa beleidsregels, etc.) ook vanuit de basisverzekering. Pas wanneer de vergoeding vanuit de basisverzekering is opgebruikt, kunnen eventuele aanvullende behandelingen gedeclareerd worden vanuit een aanvullende verzekering.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam