Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Overzicht indicatiecodes (CSI)

Om uw declaratie goed af te kunnen handelen, moeten de codesoortindicaties (CSI) in uw declaratie kloppen. De indicatiecodes voor o.a (kinder-) fysiotherapie, oefentherapie en bekkentherapie vindt u hieronder. De indicatiecodes zijn gegroepeerd op codes tot 18 jaar en codes vanaf 18 jaar. 

Overzicht indicatiecodes 

 • Indicatiecodes tot 18 jaar

  Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering:

  • 001: alle behandelingen die onder de machtiging vallen. In tegenstelling tot volwassenen hoeven kinderen de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen.

  Niet Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering:

  • 003: de eerste 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering
  • 004: de eerste 9 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering
  • 005: behandeling 10 t/m 18 kinderfysiotherapie uit de basisverzekering
  • 006: de eerste 9 behandelingen oefentherapie uit de basisverzekering
  • 007: behandeling 10 t/m 18 oefentherapie uit de basisverzekering
  • 009: behandeling 19 en verder die wij uit een eventuele aanvullende verzekering vergoeden

  Let op: voor verzekerden onder de 18 jaar vergoeden wij 18 behandelingen oefen- of fysiotherapie per indicatie per jaar uit de basisverzekering. Hiervoor tellen we alle behandelingen met CSI 003, 004, 005, 006 en 007 bij elkaar op.

 • Indicatiecodes vanaf 18 jaar

  Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering:

  • 008: de eerste 20 behandelingen bij een indicatie die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering. Vergoeding vanuit uit een eventuele aanvullende verzekering, verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf. Ondanks het feit dat de declaraties door ons worden afgewezen, dienen de behandelingen - i.v.m. de registratie ervan - wel bij ons gedeclareerd te worden.
  • 001: indicatie die voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering, vanaf de 21ste behandeling volgend op CSI 008.
  Let op: wanneer de indicatie langer doorloopt, hoeft u niet elk/ieder jaar opnieuw de CSI 008 te declareren. U declareert dus verder op de CSI 001, ook wanneer er meerdere jaren verstreken zijn of wanneer de verzekerde na aanvang van de chronische indicatie 18 is geworden.

  Niet Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering:

  • 009: behandelingen die vallen onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. We vergoeden deze behandelingen uit een eventuele aanvullende verzekering. Verzekerden zonder aanvullende verzekering betalen de kosten zelf;
  • 010: éénmalig eerste 9 behandelingen bij bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, vergoeding uit de basisverzekering;
  • 011: de eerste 37 behandelingen voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2, vergoeding uit de basisverzekering gedurende 12 maanden;
  • 012: de eerste 12 behandelingen bij Artrose heup/knie, vergoeding uit de basisverzekering gedurende 12 maanden;
  • 013: COPD risicogroep A, startjaar (eenmalig maximaal 5 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 014: COPD risicogroep B, startjaar (eenmalig maximaal 27 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 015: COPD risicogroep C/D, startjaar (eenmalig maximaal 70 behandelingen), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 016: COPD risicogroep B, onderhoudsjaar (maximaal 3 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 017: COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 018: COPD-risicogroep B2, startjaar (eenmalig maximaal 70 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering;
  • 019: COPD-risicogroep B2, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen gedurende 12 maanden), vergoeding vanuit de basisverzekering. 
  Let op: wanneer de behandeling voor een indicatie voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komt, dan dient deze behandeling altijd ten laste van de basisverzekering te worden gedeclareerd. Dit is het gevolg van landelijke regelgeving. In deze gevallen kunt u de behandelingen dus niet declareren ten laste van de aanvullende verzekering. Na gebruik van de vergoeding uit de basisverzekering kunnen eventuele aanvullende behandelingen ten laste komen van de aanvullende verzekering.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam