Voorwaardelijke toelating tot multidisciplinaire paramedische COVID-herstelzorg vervalt vanaf 1 juli 2024

28-06-2024
Vanaf 1 juli 2024 vervalt de voorlopige toelating tot multidisciplinaire paramedische COVID-herstelzorg. Dit heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten, omdat de zorg niet voldoet aan de Stand van Wetenschap en Praktijk. Het vervallen van de voorlopige toelating heeft gevolgen voor nieuwe en lopende trajecten van COVID-herstelzorg.

Landelijk besluit van het ministerie van VWS

COVID-herstelzorg is in 2020 door de minister van VWS in de basisverzekering toegestaan onder de voorwaarde dat er onderzoek werd gedaan naar de effectiviteit van deze zorg. Dit onderzoek is nu afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Zorginstituut Nederland (ZiNL) besloten dat multidisciplinaire paramedische-COVID herstelzorg niet voldoet aan Stand van Wetenschap en Praktijk. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten de voorlopige toelating te laten vervallen.

Nieuwe multidisciplinaire COVID-herstelzorgtrajecten niet meer vergoed

Het besluit over COVID-herstelzorg gaat over de multidisciplinaire zorg. Per 1 juli 2024 komen nieuwe multidisciplinaire COVID-herstelzorgtrajecten niet meer voor vergoeding in aanmerking. Declaraties voor deze zorg betalen wij dus niet meer aan u uit.

Voor de monodisciplinaire zorg blijft vergoeding mogelijk binnen de reguliere verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent bij 1e en 2e trajecten van COVID-herstelzorg dat:

 • Extra uren voor diëtetiek en ergotherapie vervallen
 • Fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed
 • Logopedie weer onder de reguliere basisverzekering komt te vallen in plaats van COVID-herstelzorg

Voor lopende trajecten geldt een overgangsregeling

Voor patiënten die vóór 1 juli 2024 gestart zijn met een COVID-herstelzorgtraject geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling eindigt 31 december 2024. Tijdens de overgangsregeling blijven we de zorg vergoeden zoals voorheen. Er is hierbij geen verschil tussen een 1e en 2e traject.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de website van het ZiNL of via uw beroepsvereniging.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam