Niet-gecontracteerde zorg declareren

Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan helpen we u graag met correct declareren. Niet-gecontracteerde zorg kan op verschillende manieren gedeclareerd worden. De afhandeling van declaraties van niet-gecontracteerde zorg wijkt iets af van declaraties van gecontracteerde zorg. 

 Declareren niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg kan op 2 manieren gedeclareerd worden: 

 • U kunt zelf declareren via VECOZO. Volg ons handige stappenplan om te zorgen dat uw declaratie correct wordt ingediend.
 • U geeft uw patiënt (onze verzekerde) de restitutienota (factuur) mee. Uw patiënt maakt dan de gemaakte zorgkosten aan u over en declareert daarna de nota bij ons. Bij recht op vergoeding maken we het bedrag over aan onze verzekerde.

  Op de pagina 'Een correcte restitutienota' vindt u de minimale eisen waaraan uw nota moet voldoen. 

 Aan de slag met uw declaraties 

Heeft u declaraties bij ons ingediend? Dan gaan wij aan de slag met de verwerking ervan. 

Verwerking

Uw declaraties worden zowel digitaal als handmatig verwerkt aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Algemeen Controleplan op de pagina Algemene informatie. Nadat de declaraties zijn verwerkt, ontvangt u van ons een uitbetaling of een afwijzing.

Uitbetaling

 • Declaraties van niet-gecontracteerde zorg worden verwerkt en uitbetaald binnen 30 dagen vanaf de ontvangstdatum.  
 • Geleverde zorg wordt voor verzekerden met een naturapolis tot een maximaal bedrag vergoed en aan u uitbetaald. De maximale bedragen zijn afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. De verschillende lijsten maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg vindt u op onze Algemene informatie pagina.
 • Declareert u behandelingen waarbij er sprake is van een eigen risico dat door de verzekerde betaald moet worden? Wij betalen dit bedrag aan u. Daarna ontvangt de verzekerde van ons een factuur voor het betalen van het eigen risico.
 • Al onze uitbetalingen zijn voorlopig. Naar aanleiding van controles kunnen wij bedragen die al zijn uitbetaald weer terugvorderen of verrekenen met nieuwe declaraties.

 Zo informeren wij uw patiënten

Informatie over het declareren en vergoeden van zorgkosten staat opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites: 

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam