Machtigingen

Sinds 1 januari 2023 is vooraf geen toestemming meer nodig voor (chronische) fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie (oedeemtherapie). U kunt direct starten met behandelen. Mogelijk heeft u nog wel vragen over wat het afschaffen van het machtigingenbeleid concreet voor u betekent.

Vermindering administratieve last en meer tijd voor de patiënt

Tijdens dialoogsessies en gesprekken met paramedische zorgaanbieders hebben we geluisterd naar ervaringen rondom ons machtigingenbeleid. Het doel van dit beleid is vooraf duidelijkheid geven over de vergoeding van behandelingen en patiënten vooraf beschermen tegen onverwachte zorgkosten. Dit beleid leidt echter tot een ongewenste toename van de administratieve last. Daarom hebben we besloten het machtigingenbeleid beweegzorg per 1 januari 2023 af te schaffen.

Hiermee maken we het behandelproces makkelijker voor zowel u als onze leden. Bovendien zorgt het voor een vermindering van de administratieve last en werkdruk. Zo houdt u meer tijd over voor de patiënt.

Samenwerking en dialoog

Zoals in de hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2023 staat omschreven, blijven we de dialoog voeren en willen we de onderlinge samenwerking met paramedische zorgaanbieders verder intensiveren. Hiervoor organiseren we dit jaar verschillende webinars en dialoogsessies. Naast het realiseren van een gezamenlijk gedragen visie op paramedische zorg, onderzoeken we graag in overleg wat we kunnen doen om de administratieve last verder te beperken.


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam