Zinnige zorg in de paramedische zorg

Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Steeds meer patiënten vragen ons waar de beste fysiotherapie wordt geleverd voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Ook vragen patiënten steeds vaker naar digitale mogelijkheden. Wij denken dat deze beweging kan bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar blijven van de fysiotherapie.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die de zelfredzaamheid van de patiënt vergroten, bijdragen aan kwalitatief goede zorg, en zwaardere zorg voorkomen. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

 • Good Practices
 • Zorgplannen

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.Zorgplannen

In een zorgplan maken zorgverleners in samenwerkingsverband afspraken over de implementatie van innovatieve zorg, op regionaal of lokaal niveau. Een zorgplan bevat doelstellingen op ten minste kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van zorg. Meer informatie over de criteria voor samenwerkingsverbanden en zorgplannen vindt u in ons inkoopbeleid.

Webinars, samenwerking en dialoog

Samen met u en de patiënt zien wij het als onze missie de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Dit doen we onder meer door bij elkaar te komen tijdens kleine bijeenkomsten, ook wel dialoogsessies genoemd. Het doel? In gesprek samen op zoek gaan naar verbeteringen voor de toekomst van zorg.

 Uitgelicht: Regionaal Schouder Centrum

Diagnostiek en behandeling van patiënten met schouderklachten is voor veel huisartsen en fysiotherapeuten complex. Mede door een grote variatie in klachtenpresentatie en door factoren die een belemmerende rol voor herstel spelen. Door geoptimaliseerde eerstelijns schouderzorg en verbeterde samenwerking tussen de eerste en tweede lijn verbetert het behandelresultaat.

Intensieve samenwerking

In het schoudercentrum werken fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in schouderklachten, huisartsen en orthopeden daarom intensief samen. Zowel in diagnostiek als tijdens de behandeling is er - naast aandacht voor de biomedische aspecten - specifieke aandacht voor mogelijk psychosociale factoren die invloed kunnen hebben op de klachten van de patiënt. Voor de patiënt resulteert de behandeling in:

 • Minder pijn
 • Fysiek en mentaal verbetering functioneren
 • Hoge tevredenheid over de behandeling en het herstel

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de paramedische zorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk hier de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam