Coöperatie VGZ en Zorgtopics, een organisatie van samenwerkende fysiotherapeuten, continueren samenwerking met 4 jaar

24-04-2024

Coöperatie VGZ en Zorgtopics hebben de afgelopen 4 jaar intensief samengewerkt aan zorgvernieuwing en verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. Sinds 2018 heeft Zorgtopics in samenwerking met VGZ het aantal samenwerkende praktijken opgeschaald naar een landelijke organisatie met meer dan 5.000 aangesloten fysiotherapeuten. VGZ heeft 3 zorgplannen van Zorgtopics erkend als ‘Good Practice’. Dit betreft de zorgplannen voor aspecifieke lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn. Dit zijn de meest voorkomende aandoeningen in de fysiotherapie. 

 

De kern van de samenwerking gaat over het organiseren van toekomstbestendige fysiotherapie. Zorgtopics en VGZ werken zowel aan zorgvernieuwing als aan duurzame inzet en behoud van fysiotherapeuten voor de aangesloten praktijken. Hierbij gaat het over het bevorderen van werkgeluk en het faciliteren van meer zorg op maat. Qua zorgvernieuwing zetten de partners met name in op de inzet van zorgtechnologie en hybride zorg door fysiotherapeuten, het verbeteren van interdisciplinaire samenwerken met andere zorgverleners in de regio zoals huisartsen en medisch specialisten en het verplaatsen van zorg naar de fysiotherapie.

   

We willen de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk houden, de fysiotherapeut speelt daarbij een belangrijke rol”, aldus Cas Ceulen (Chief Health Officer bij VGZ): “Met Zorgtopics hebben we afspraken gemaakt voor het bieden van zorg binnen een programma zoals bijvoorbeeld rug-, nek- en schouderpijn en breiden we dit uit met o.a. artrosezorg of COPD-zorg. Aangesloten praktijken maken gebruik van een productfinanciering, waardoor er voor de zorgverlener ruimte is om deze zorg passend te organiseren en hierbinnen gebruik te maken van digitale zorg en zelfhulp. Dit is een manier om innovatie te stimuleren en de fysiotherapeut ruimte te bieden om passende zorg te leveren. Ook regionale samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van de expertise en diensten van ZorgTopics voor bijvoorbeeld de implementatie van projecten, het opzetten financieringsafspraken, monitoring en digitale zorg. Daarnaast zetten we in de samenwerking in op het vergroten van het werkplezier van de fysiotherapeut. Dit is immers de sleutel voor een goed zorgaanbod.”

  

“Met VGZ gaan we op verschillende manieren aan de slag om kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De groeiende zorgvraag in combinatie met steeds minder zorgprofessionals vraagt creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap van zorgprofessionals.” Vervolgt Ed Deen (directeur Zorgtopics): “dat past goed bij Zorgtopics en onze leden. We zetten actief in op het voorkomen van zorg, het stimuleren van zelfredzaamheid, de inzet van ‘slimme technologie’ en nieuwe vormen van zorg. Door samen te werken en nieuwe vormen van zorg en begeleiding te ontwikkelen neemt de fysiotherapeut een waardevolle positie in binnen de eerstelijnszorg. Dit is belangrijk om het vak aantrekkelijk te houden en de fysiotherapeuten trots te laten zijn op hun vak en wat ze voor patiënten kunnen betekenen. Op deze manier geven we concreet invulling aan de toekomst van de fysiotherapie.”

 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam