Spiegelinformatie

Spiegelinformatie geeft fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten inzicht in het landelijke aantal patiënten en behandelingen. Een onderdeel van spiegelinformatie is de behandelindex, die aangeeft hoeveel behandelingen een praktijk uitvoert ten opzichte van het verwachte aantal behandelingen. Met de spiegelinformatie kunt u de bedrijfsvoering van uw praktijk verbeteren.

 Wat is de behandelindex?

Om de doelmatigheid van zorg te meten, kijken we naar de behandelindex. Deze index geeft aan hoe de praktijk op het gebied van doelmatig behandelen presteert vergeleken met andere praktijken.

Bijvoorbeeld: Een praktijk met een behandelindex van 100 zit op het landelijk gemiddelde. Zit een praktijk op de 150, dan wil dat zeggen dat die 1,5  keer het aantal behandelingen per patiënt nodig heeft in vergelijking met andere praktijken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gewogen gemiddelde, waarin populatiekenmerken worden meegenomen. De rekenmethode en de berekening van de behandelindex zijn gevalideerd door Vintura, een extern adviesbureau gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

 Eén landelijk informatiepunt

De spiegelinformatie en landelijke behandelindex worden landelijk bepaald. Vektis genereert de cijfers voor u en stelt deze beschikbaar. Daarom gebruiken we één informatiepunt waar u alles over spiegelinformatie en de landelijke behandelindex vindt.

 Spiegelinformatie en uw overeenkomst

We bieden verschillende soorten overeenkomsten fysiotherapie, oefentherapie en logopedie aan. De ondergrens van uw behandelindex is onder andere bepalend voor het contractaanbod dat we doen. We maken hiervoor gebruik van de gecorrigeerde behandelindex na toepassing van het betrouwbaarheidsinterval. Meer informatie over deze correctiefactor vindt u bij Vektis. Bent u benieuwd voor welke overeenkomst u in aanmerking komt?

 Uw behandelindex downloaden in 4 stappen

De spiegelinformatie en de behandelindex worden landelijk verwerkt en verstrekt door Vektis. Om uw behandelindex te weten te komen, gaat u eerst naar vektis.nl/spiegelinformatie. Volg dan deze stappen:

 1. Controleer uw AGB-registratie op juistheid en volledigheid

  Controleer of alle vestigingen én het e-mailadres van de onderneming waarvoor u de spiegelinformatie gaat downloaden, op een juiste manier ingevoerd staan in het AGB-register. Zo niet, registreer een vestiging of wijzig de gegevens.

 2. Optioneel: maak een Vektis-account aan

  Heeft u nog geen account bij Vektis? Maak met uw persoonlijke AGB-code een Vektis-account aan. Heeft u geen persoonlijke AGB-code? Gebruik dan een persoonlijk werkgerelateerd e-mailadres voor het aanmaken van uw Vektis account. Heeft u al een Vektis-account? Ga dan door naar stap 3.

 3. Vraag toestemming om de informatie over uw praktijk te mogen downloaden

  Log in met uw Vektis-account en vraag met de AGB-code van de onderneming eenmalig toestemming om voor een onderneming en vestiging(en) de spiegelinformatie te mogen downloaden. Is de toegang verstrekt, dan ontvangt u hier automatisch een e-mail over en kunt u de spiegelinformatie downloaden.

 4. Download de spiegelinformatie fysiotherapie

  Op vektis.nl/spiegelinformatie downloadt u uw spiegelinformatie.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam