Selectieve inkoop

Gespecialiseerde paramedici kunnen sommige aandoeningen beter behandelen. Dit is beter voor de patiënt én draagt bij aan betaalbare, zinnige zorg. Voor deze zorg maken wij daarom alleen afspraken met specifieke zorgaanbieders die in het bezit zijn van de juiste registraties. Dit noemen we selectieve inkoop. 

 Welke paramedische zorg kopen we selectief in?

Claudicatio intermittens

Kopen we selectief in bij:

 • Fysiotherapeuten
 • Oefentherapeuten

Registratie is nodig bij:

 • Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet)

Een behandeling zonder registratie:

Wordt gedeeltelijk vergoed volgens onze verzekeringsvoorwaarden. Dit betekent dat u een deel van het volledige tarief krijgt uitbetaald.

Parkinson

Kopen we selectief in bij:

 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten

Registratie is nodig bij:

 • ParkinsonNet

Een behandeling zonder registratie:

Wordt gedeeltelijk vergoed volgens onze verzekeringsvoorwaarden.  Dit betekent dat u een deel van het volledige tarief krijgt uitbetaald.

Lymfe-oedeem

Kopen we selectief in bij:

 • Huidtherapeuten
 • Fysiotherapeuten

Registratie is nodig bij:

 • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Een behandeling zonder registratie:

Wordt niet vergoed. Dit betekent dat u geen uitbetaling ontvangt.

Hand- en vingerspalken

Kopen we selectief in bij:

 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten

Registratie is nodig voor:

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten met een geldig Certificaat Handtherapeut (CHT-NL), via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT).


Een behandeling zonder registratie:

Wordt niet vergoed. Dit betekent dat u geen uitbetaling ontvangt.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

 • We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van een behandeling wordt verhoogd door specifieke deskundigheid en samenwerking met andere specialisten.

  Zo wijst onderzoek naar behandelingen van Parkinson door gespecialiseerde therapeuten uit dat:

  • Patiënten minder vaak complicaties hebben
  • Patiënten minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis
  • Er een tendens tot een lagere sterfte is
  • De kosten lager zijn

  In onderstaande video wordt het effect van kwaliteitsnetwerk ParkinsonNet uitgelegd:

   

 • In het geval van ziekte of vakantie is het van belangd at de zorg op dezelfde manier wordt voortgezet en op een juiste manier is gewaarborgd. Via ons webformulier kunt u waarneming bij tijdelijke afwezigheid aanvragen.

 • Is de reistijd van de patiënt naar de zorgaanbieder langer dan 20 minuten? Dan kan de patiënt contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

  Onze zorgadviseur bekijkt dan samen met uw patiënt of er een zorgaanbieder met een overeenkomst voor deze behandeling in de buurt zit. Is er geen zorgaanbieder met overeenkomst in de buurt? Dan geldt er mogelijk een uitzondering op selectieve inkoop en wordt de behandeling alsnog tegen het reguliere tarief vergoed.

 • Soms worden declaraties voor de behandelingen bij de ziekte van Huntington, Torticollis of Dystonieën niet volledig uitbetaald. Ons declaratiesysteem kan namelijk geen onderscheid maken tussen bepaalde aandoeningen. 

  Is uw declaratie niet goed uitbetaald? Meld dit dan via ons formulier 'Melden behandeling extrapiramidale aandoening'. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam