Hand- en vingerspalk

Heeft u een behandeling uitgevoerd voor een hand- of vingerspalk? Informeer uw patiënten wat er vergoed wordt en declareer de behandeling met de juiste CSI en prestatiecode(s). 

 Vergoedingen

Ergotherapie

 • Vanuit de basisverzekering

  Er is recht op een vergoeding van maximaal 10 uur. Let op: de behandelingen vallen wel onder het eigen risico van de verzekerde. 

 • Vanuit een aanvullende verzekering

  Heeft uw patiënt een aanvullende verzekering waarin nog ruimte is? Na meer dan 10 behandeluren wordt het vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie

 • Eerst vanuit de aanvullende verzekering

  Heeft uw patiënt een aanvullende verzekering? Dan wordt de behandeling eerst vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
 • Vanuit de basisverzekering

  Gaat het hier om een indicatie zoals vermeld in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering? Dan is er vanaf de 21behandeling recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering.

 Hand- en vingerspalken kopen wij selectief in

Als aanvulling op uw Zorgovereenkomst ergotherapie of fysiotherapie is het noodzakelijk het addendum hand- en vingerspalken af te sluiten om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vraag hiervoor het addendum hand- en vingerspalken aan. 

Wij vergoeden alleen zorg bij een handtherapeut met een Certificaat Handtherapeut (CHT-NL)

Bent u handtherapeut, maar beschik u niet over een geldig Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT)? Dan vergoeden wij de behandelingen niet. 

 Declareren

Hieronder vindt u de prestatiecodes voor het declareren van een zitting handtherapie inclusief werkzaamheden inzake spalk:

 • Voor fysiotherapie: 1972, 1973 en 1974, onder vermelding van CSI code 001, 003, 008 of 009
 • Voor ergotherapie: 5048, 5049 en 5050
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam