Implantologiescores

Op basis van uw implantologiescores wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de module Machtigingsvrije Implantologie. Heeft u vragen? Bekijk hieronder de belangrijkste informatie met betrekking tot de implantologiescores. U kunt ook contact met ons opnemen als u nog andere vragen hebt. We helpen u graag!

 • Hoe doen wij de berekening?

  Om de score te bepalen, tellen we een aanvraag en een verbeterde aanvraag elk als één aanvraag. Belangrijk daarbij is dat meerdere aanvragen voor dezelfde patiënt elk afzonderlijk meetellen in de berekening. Een machtigingsaanvraag controleren wij op de volgende punten:

  • verzekeringsindicatie (volledige motivatie)
  • kostenbegroting conform overeenkomst
  • minimale tijd tussen opvolgende behandelstappen
  • noodzaak van extra behandelcodes

  Een behandeling die in twee keer goedgekeurd is, is meestal aangepast op één of meer van bovenstaande punten. Als u machtigingsvrij werkt is het belangrijk dat u deze punten zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar in één keer goed beoordeelt. Dat resulteert voor beide partijen in minder administratieve lasten. Daarbij krijgt u binnen de Module Machtigingsvrije Implantologie ook 10 procent extra betaald op het reguliere NZa-tarief.

  Daarnaast zijn er al veel behandelingen in de standaardmodule machtigingsvrij, zoals het vervangende klikgebit. Als u voor een behandeling die machtigingsvrij is een machtiging aanvraagt, kan het zijn dat u van ons een afwijzing krijgt met de strekking: "voor deze behandeling is geen machtiging vereist". Omdat u met de module machtigingsvrij ook bij twijfel of op verzoek van patiënt geen machtigingen kunt aanvragen, tellen wij deze mee.

 • Uw scores controleren

  Wanneer u de scores wilt controleren, kunt u het overzicht uit uw eigen administratie halen. Ook in VECOZO zijn uw machtigingsaanvragen inzichtelijk. Wanneer u een machtiging heeft aangevraagd voor een machtigingsvrije behandeling, wordt deze door ons afgewezen. In VECOZO staat deze aanvraag dan aangemerkt als 'vervallen'. Deze telt wel mee als afgewezen machtiging bij het berekenen van uw implantologiescore.

  Kloppen uw scores niet? Dan kunt u ons een motivatie sturen. Wij onderzoeken dan of u alsnog in aanmerking komt voor de module Machtigingsvrije Implantologie.

 • Uw scores verbeteren

  U ontvangt van elke afwijzing een bericht in VECOZO, of een bericht per post. In dit bericht staat de reden van afwijzing van de machtiging. Deze data kunt u analyseren om te zien waar er nog ruimte is voor verbetering. 

 • Hieraan moet u voldoen om in aanmerking te komen

  Bekijk hieronder de voorwaarden waaraan uw praktijk moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Module Machtigingsvrije Implantologie.

  • Machtigingen totaal: minimaal 15 per jaar 
  • Machtigingen afgewezen: maximaal 5%
  • Reparaties prothese binnen 3 jaar: maximaal 10%
  • Vervangen drukknoppen binnen 5 jaar: maximaal 10%
  • Vervangen implantaten binnen 5 jaar: maximaal 10%
  • Vervangen prothese binnen 5 jaar: maximaal 10%
  • Vervangen steg binnen 5 jaar: maximaal 10% 
 • De voordelen van de module Machtigingsvrij Implantologie

  Met de Module Machtigingsvrije Implantologie kunt u voor de honorariumprestatiecodes van de overeenkomst 10 procent meer declareren dan het NZa-maximumtarief. Ook vervalt binnen de module het aanvragen van machtigingen voor implantologische behandelingen. U komt in aanmerking voor deze module als uw machtigingsaanvragen vaak genoeg worden goedgekeurd en als de levensduur van de prothese en het aantal reparaties en rebasings voldoet aan bepaalde normen. 
 • Wanneer wordt de score opnieuw gemeten?

  We verzenden de implantologiescores in februari en september.  
 • Welke zorgverzekeraars vallen onder Coöperatie VGZ?

  Het gaat om de machtigingsaanvragen van alle zorgverzekeraars die onder Coöperatie VGZ vallen:

  • Univé, ZEKUR, Zorgzaam – UZOVI 0101
  • VGZ, Bewuzt, IZZ – UZOVI 7095
  • SZVK – UZOVI 0212
  • UMC – UZOVI 0736
  • IZA – UZOVI 3334
Heeft u andere implantologiescores?

Bent u van mening dat onze cijfers niet kloppen? Stuur ons dan uw motivatie.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord