Implantologiescores

Voor de overeenkomst Implantologie bieden we zowel een Standaardmodule als een Machtigingsvrije module aan. Met een machtigingsvrije module hoeft u geen machtigingen meer aan te vragen voor uw behandelingen. Op basis van uw implantologiescore bepalen we of u in aanmerking komt voor de machtigingsvrije module. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over implantologiescores.

 • Wanneer uw praktijk de Machtigingsvrije module heeft, dan hoeft u niet langer machtigingen aan te vragen voor implantologische behandelingen. Dat scheelt u administratief werk, zodat u meer tijd heeft voor het verlenen van zorg.

  Het blijft mogelijk om een Bijzondere Individuele Zorgvraag voor te leggen bij onze tandheelkundig adviseurs.

 • Dit zijn de voorwaarden waaraan uw praktijk moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Machtigingsvrije module Implantologie:

  • U heeft in de gemeten periode van 12 maanden (voorafgaand aan het versturen van de implantologiescores) tenminste 15 implantologische behandelingen uitgevoerd waarvoor een machtiging van ons noodzakelijk is;
  • Tenminste 95% van deze machtigingsaanvragen is door ons goedgekeurd;
  • Maximaal 10% van de reparaties aan een prothese die u heeft uitgevoerd, heeft binnen 3 jaar na de behandeling plaatsgevonden;
  • Maximaal 10% van de drukknoppen is binnen 5 jaar vervangen;
  • Maximaal 10% van de implantaten is binnen 5 jaar vervangen;
  • Maximaal 10% van de protheses is binnen 5 jaar vervangen;
  • Maximaal 10% van de steggen is binnen 5 jaar vervangen.

  We behouden ons het recht voor de Machtigingsvrije module eenzijdig om te zetten naar een Standaard module. Voldoet uw praktijk bijvoorbeeld niet meer aan bovenstaande voorwaarden? Dan krijgt u na 1 kwartaal een waarschuwing, zodat u de ruimte heeft hierin te verbeteren. Als u 2 kwartalen achter elkaar onvoldoende scoort, dan zijn we genoodzaakt om de Machtigingsvrije module weer om te zetten naar de Standaardmodule. 

 • Om uw implantologiescore te bepalen, controleren we uw machtigingsaanvragen. Dit doen we op de volgende punten:

  • verzekeringsindicatie (volledige motivatie)
  • kostenbegroting conform overeenkomst
  • minimale tijd tussen opvolgende behandelstappen
  • noodzaak van extra behandelcodes

  Als u machtigingsvrij werkt, is het belangrijk dat u bovenstaande punten zonder tussenkomst van ons als verzekeraar in 1 keer goed beoordeelt.

  Alleen machtigingsaanvragen voor verschillende behandelingen tellen mee met de implantologiescore

  Het is mogelijk dat uw machtigingsaanvraag na de 1e beoordeling aangepast moet worden en u daardoor uw aanvraag een 2e keer moet indienen. Omdat het om dezelfde behandeling gaat, tellen we deze maar als 1 aanvraag.

  Aanvragen van verschillende behandelingen voor dezelfde patiënt tellen wél afzonderlijk mee in de berekening. 

  Machtigingsvrije behandelingen in de Standaardmodule 

  Daarnaast zijn sommige behandelingen in de Standaardmodule al machtigingsvrij. Bijvoorbeeld het plaatsen van 2 implantaten in de onderkaak. Vraagt u in de Standaardmodule een machtiging aan voor een behandeling die machtigingsvrij is? Dan kan het zijn dat u een afwijzing van ons krijgt met de strekking: "Voor deze behandeling is geen machtiging vereist".

  Omdat u met de Machtigingsvrije module ook bij twijfel of op verzoek van patiënt geen machtigingen kunt aanvragen, tellen wij een aanvraag van een machtigingsvrije behandeling mee als afgewezen machtiging.

 • Wij meten en versturen de implantologiescores 2x per jaar. U ontvangt deze scores op het e-mailadres dat bij Vektis staat geregistreerd.

  Daarnaast kunt u 1x per jaar een tussentijds verzoek indienen om uw module om te zetten naar de Machtigingsvrije module. Uiteraard moet u dan aan de voorwaarden van de module voldoen. Uw aanvraag kunt u indienen via ons formulier Motivatie indienen

 • Om uw implantologiescore te controleren, kunt u uw eigen administratie bekijken. Daarnaast zijn uw machtigingsaanvragen inzichtelijk in VECOZO. 

  Heeft u een machtiging aangevraagd voor een machtigingsvrije behandeling? Dan wordt deze aanvraag door ons afgewezen. In VECOZO wordt deze aanvraag aangemerkt als 'vervallen', maar deze afgewezen machtiging telt wel mee bij het berekenen van uw implantologiescore. 

  Denkt u dat uw implantologiescores niet kloppen? Dan kunt u ons een motivatie sturen. Wij onderzoeken dan of u alsnog in aanmerking komt voor de Machtigingsvrije module Implantologie.

 • U ontvangt van elke afwijzing een bericht in VECOZO, of een bericht per post. In dit bericht staat de reden van afwijzing van de machtiging. Deze data kunt u analyseren om te zien waar er nog ruimte is voor verbetering. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam