Machtigingen rebasing en reparaties (P-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over het rebasen en repareren van conventionele protheses (P-codes). Dit betreft prestatiecodes P060, P062, P063, P068 en/of P069. Onderstaande afspraken gelden ook voor prestatiecode P072.

Rebasing en reparaties (P-codes)

 • In principe kunt u deze prestatiecodes als tandarts/implantoloog of tandprotheticus machtigingsvrij declareren. Alleen wanneer u de maximaal vastgestelde techniekkosten voor bovenstaande prestatiecodes overschrijdt, heeft u hiervoor een machtiging nodig.

  Heeft uw praktijk een overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  Raadpleeg uw overeenkomst voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Heeft uw praktijk géén overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden.

  Let op: voert u een reparatie of rebasing uit binnen 1 jaar na plaatsing van een prothese? En is deze prothese oorspronkelijk vervaardigd door een zorgverlener die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan vallen de kosten van de aangevraagde behandeling nog onder zijn/haar verantwoordelijkheid en kunnen wij de kosten niet vergoeden uit de basisverzekering.

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten
  • Motivatie voor het overschrijden van de vastgestelde techniekkosten
 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam