Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal

Heeft u een zorginhoudelijke vraag met betrekking tot het aanvragen van een machtiging voor een behandeling binnen VECOZO? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen hierover. Voor technische vragen over het gebruik van VECOZO, zoals het aanvragen of uitbreiden van een certificaat of voor het verkrijgen van informatie m.b.t. een storing, kunt u terecht op de website van VECOZO.

Algemene informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene veelgestelde vragen en antwoorden over het machtigingenportaal van VECOZO. 

 • In principe kunnen alle mondzorg behandelingen en prestatiecodes in het machtigingenportaal van VECOZO worden aangevraagd.

  Er zijn een aantal uitzonderingen

  • U vindt deze uitzonderingen op deze pagina bij de betreffende behandelingen.
  • Voor een aantal behandelingen lijkt het alsof machtigingen niet met terugwerkende kracht aangevraagd kunnen worden. Hierover leest u meer bij de volgende vraag.

 • Een aantal verstrekkingen zijn pas later online beschikbaar geworden en kunnen daardoor niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Bijvoorbeeld verstrekking M19 - Ongevallendekking en M20 - Autotransplantaten.

  Zo vraagt u toch een machtiging aan

  Wilt u voor een dergelijke behandeling met terugwerkende kracht een machtiging aanvragen? Dan kiest u in VECOZO voor verstrekking M09 - Bijzondere Tandheelkunde.

  Vermeld in uw aanvraag duidelijk dat de behandeling niet via de juiste verstrekking aangevraagd kon worden. Hiermee voorkomt u dat wij de aanvraag onbeoordeeld terugsturen onder vermelding van ‘verkeerde verstrekking gekozen’.

 • U bent waarschijnlijk ingelogd met de verkeerde AGB-code. Kies bij AGB-code zorgverlener voor de AGB-code van een tandarts. Hier is nu vermoedelijk gekozen voor de AGB-code van een tandprotheticus.
 • Deze informatie vindt u terug onder 'Vraag en antwoord', helemaal onderaan uw aanvraag. Elke keer dat wij informatie opvragen, verschijnt er een nieuw hokje onderaan de pagina.
 • Mogelijk is de machtigingsaanvraag ingediend met een certificaat van een collega die een ander type uitvoerder is. Bijvoorbeeld een tandprotheticus of mondhygiënist in plaats van een tandarts.
 • Het is (nog) niet mogelijk om een afgewezen aanvraag opnieuw in behandeling te nemen

  Dit heeft te maken met de technische inrichting van VECOZO. Om bezwaar te maken, dient u een nieuwe machtigingsaanvraag in.

  Uw nieuwe aanvraag bevat informatie over de afgewezen aanvraag

  • Noteer het VECOZO ID van de (gedeeltelijk) afgewezen aanvraag duidelijk in het opmerkingenveld.
  • Voeg vervolgens ook aanvullende informatie toe ter onderbouwing van uw bezwaar.
 • Mogelijk zijn de bestanden die u als bijlage(n) wilt toevoegen wel correct door u gekozen, maar niet toegevoegd aan uw aanvraag.

  Zo voegt u bijlagen toe aan uw aanvraag

  Na het kiezen van uw bijlage(n) klikt u op de knop ‘voeg toe’. Wanneer u vervolgens klikt op de knop ‘Verzend’, zal/zullen uw bijlage(n) meegestuurd worden.

Conventionele protheses (P-codes)

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor de machtigingsaanvragen conventionele protheses (P-codes).

 • Dit is een algemene opmerking die boven in beeld blijft staan. U kunt deze opmerking negeren wanneer u geen overkappingsprothese (prothese op implantaten) aanvraagt.
 • Als u deze melding te zien krijgt, is er geen machtiging nodig voor de behandeling waarvoor u de aanvraag invult. U kunt de behandeling dan direct bij ons declareren. 

  Het formulier voor conventionele protheses (verstrekking M05 - Aanvraag volledig kunstgebit) is zo ingericht dat de melding ‘machtigingsvrij’ automatisch verschijnt. Bijvoorbeeld wanneer een conventionele prothese niet binnen 5 jaar vervangen wordt én wanneer er geen extra techniekkosten worden aangevraagd.

Implantologie

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen implantologie. 

 • Prestatiecodes J012 en J013 zijn bedoeld voor een proefopstelling ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Ze zijn niet bedoeld voor implantologie in de edentate kaak ten behoeve van een overkappingsprothese.
 • Waarschijnlijk is er bij de tweede vraag in het formulier gekozen voor een optie waaruit niet blijkt dat er opnieuw geïmplanteerd zal worden.

  Kies bij de tweede vraag voor de 3e of 4e optie, namelijk:

  • Vervanging van implanta(a)t(en) die na 6 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering).
  • Vervanging van implanta(a)t(en) die binnen 6 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering). 

Kaakchirurgie

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen kaakchirurgie. 

 • Dit betekent dat er in de aanvraag niet gekozen is voor een correctie van de benige kin in de onderkaak en/of corticotomie ten behoeve van rapid expansion in de bovenkaak.

  In veel gevallen is de oorzaak van de foutmelding een incorrecte combinatie van antwoorden op de vraag 'Welke osteotomie wilt u in de bovenkaak/onderkaak uitvoeren?'

  Prestatiecode 238020 is niet mogelijk bij de volgende combinaties:

  • Bovenkaak: Maxilla Le Fort 1, 2 of 3 en/of Os Zygomaticum
   Onderkaak: Mandibula enkelzijdig/frontgedeelte of dubbelzijdig

  • Bovenkaak: Geen
   Onderkaak: Mandibula enkelzijdig/frontgedeelte of dubbelzijdig

  • Bovenkaak: Geen
   Onderkaak: Geen

 • Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • Er worden twee verschillende behandelingen in één kaak uitgevoerd. Deze moeten afzonderlijk van elkaar aangevraagd worden.
  • Als in de bovenkaak een corticotomie voor rapid expansions wordt aangevraagd én er ook een behandeling in de onderkaak plaatsvindt, moeten de behandelingen voor bovenkaak en onderkaak los van elkaar worden aangevraagd.
 • Mogelijk heeft u een onjuiste verstrekking gekozen. Voor het aanvragen van een machtiging voor prestatiecode 234070 en/of 234086, kiest u voor verstrekking K08 - Kaakcorrecties tijdens extracties.

MRA

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen MRA.

 • Volgens de NZa tariefbeschikking gelden er 2 maanden nazorg na het vervaardigen van een MRA. Deze nazorg is al opgenomen in prestatiecode G71.

Orthodontie

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen orthodontie. 

 • Deze prestatiecodes zijn niet ingericht omdat ze nooit vergoed worden vanuit de basisverzekering.  

Protheses op implantaten

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen protheses op implantaten. 

 • Waarschijnlijk is er een verkeerd aantal ingevuld bij de vraag ‘Hoeveel drukknoppen plaatst u?’ of ‘Hoeveel steggen plaatst u?’.

  Het juist in te vullen aantal vindt u hier:

  Aantal drukknoppen
  of steggen

  Prestatiecodes
  voor drukknoppen

  Prestatiecodes
  voor steggen

   1  1x J070  1x J072
   2  1x J070 en 1x J071  1x J072 en 1x J073
   3  1x J070 en 2x J071  1x J072 en 2x J073
   4  1x J070 en 3x J071  1x J072 en 3x J073
   5  1x J070 en 4x J071  1x J072 en 4x J073
   6  1x J070 en 5x J071  -
 • Dit gebeurt wanneer er bij de vragen onterecht is ingevuld dat er drukknoppen of een steg geplaatst gaan/gaat worden.

  Voorbeeld

  U vraagt prestatiecodes J080 en J072 aan, maar u heeft bij de vraag 'Hoeveel drukknoppen plaatst u?' ook een getal ingevuld. In dat geval vraagt VECOZO u om prestatiecode J070 en eventueel J071 ook toe te voegen.

 • Vervangt u alleen de steg? Dan vraagt u deze aan door te kiezen voor de optie 'Eerste mesostructuur'. U vraagt de steg aan met prestatiecode(s) J072 en eventueel J073.

  U leest er meer over op de pagina Gebruik de juiste J-prestatiecodes bij vervanging mesostructuur.

Rebasing en reparaties

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden voor machtigingsaanvragen rebasing en reparaties. 

 • Het vervangen van drukknoppen, zonder dat de bijbehorende prothese vervangen wordt, vraagt u aan met prestatiecode J109. Dit is 1x J109 per drukknop.

  U leest er meer over op de pagina Gebruik de juiste J-prestatiecodes bij vervanging mesostructuur.

 • Deze combinatie is volgens de huidige NZa tariefbeschikking niet akkoord. In prestatiecode J105 is namelijk al een rebasing inbegrepen.
 • Waarschijnlijk is er gekozen voor de verkeerde verstrekking.

  • Voor het aanvragen van een machtiging voor een rebasing of reparatie aan een conventionele prothese, kiest u in VECOZO voor verstrekking M11 - Opvullen of repareren prothese.
  • Voor het aanvragen van een machtiging voor een rebasing of reparatie aan een volledige prothese op implantaten, kiest u in VECOZO voor verstrekking M10 - Vervanging mesostructuur en/of opvullen/repareren van bestaand klikgebit.

 • Prestatiecode J056 vraagt u aan via verstrekking: 

  • M01 - Implantaten in de edentate bovenkaak (mondzorg), of
  • M02 - Implantaten in de edentate onderkaak (mondzorg)

  Kies bij de vraag ‘Wat vraagt u aan?’ voor de onderste optie

  Namelijk: ‘Verwijderen (inclusief evt. vervanging en herplaatsing) gefractureerd abutment/occlusale schroef van een implantaat (indien in het verleden vergoed vanuit de basisverzekering)’.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam