Machtiging extra tijd

Voor extra tijd, al dan niet voor het behandelen van een angstige verzekerde - die u met prestatiecode U05 wilt laten vergoeden uit de basisverzekering - heeft u in veel gevallen een machtiging nodig. Houd er rekening mee dat het hierbij alleen gaat om de extra tijd die nodig is voor de behandeling en dus niet om de behandeling zelf. Verzekerden van 18 jaar en ouder dienen voor de meeste behandelingen nog een wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Extra tijd (prestatiecode U05)

 • U heeft geen machtiging nodig indien:

  • U werkzaam bent bij een praktijk die een zorgovereenkomst voor Angst, sedatie en narcose heeft afgesloten én
  • U maximaal 36 keer 5 minuten extra tijd nodig heeft voor het uitvoeren van een angstbehandeling

  Zijn bovenstaande punten van toepassing? Dan is er geen machtiging nodig en kunt u prestatiecode U05 machtigingsvrij declareren. 

 • U heeft wel een machtiging nodig indien:

  • U werkzaam bent bij een praktijk die géén zorgovereenkomst Angst, sedatie en narcose heeft afgesloten
  • U werkzaam bent bij een praktijk die wél een zorgovereenkomst Angst, sedatie en narcose heeft afgesloten, maar u heeft meer dan 36 keer 5 minuten extra tijd nodig voor het uitvoeren van een angstbehandeling
  • U de extra tijd nodig heeft voor een behandeling anders dan een angstbehandeling

  Zijn bovenstaande punten van toepassing? Dan dient u een machtigingsaanvraag in te dienen. 

 • De gegevens die wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen, zijn afhankelijk van de situatie.

  Doet u een aanvraag voor een verzekerde jonger dan 18 jaar? Of voor een verzekerde van 18 jaar of ouder en betreft uw aanvraag enkel extra tijd voor gewenning en/of angstreductie? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Motivatie voor de extra tijd die u aanvraagt

  Doet u een aanvraag voor een verzekerde van 18 jaar of ouder? Én is de extra tijd naast gewenning en/of angstreductie ook bedoeld voor het uitvoeren van een tandheelkundige behandeling? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Zorgplan/behandelplan verzekerde
  • Tandheelkundig behandelplan
  • Uitslag van gevalideerde angstscorelijsten

  Indien u om een andere reden dan 'angst' extra tijd aanvraagt, ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging 
  • Motivatie voor behandeling op basis van uurtarief 
  • Diagnose
  • Tandheelkundig behandelplan 
  • Eventueel röntgeninformatie

  Let op: stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

Naar andere machtigingen:
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam