Passende en doelmatige zorg

We stimuleren passende en doelmatige zorg. Daarbij kijken we hoe we overbehandeling kunnen verminderen en nemen we deel aan een pilottraject om te onderzoeken welk effect een abonnementstarief heeft op de mondzorg voor kinderen (tot 18 jaar). Daarnaast stimuleren we zinnige passende zorg initiatieven vanuit de praktijk.

 Overbehandeling verminderen

Door duidelijke voorwaarden aan specifieke behandelingen te stellen, proberen wij overbehandeling te verminderen. Daarom is er voor sommige behandelingen voorafgaand aan de behandeling een machtiging (toestemming) nodig. Meer informatie hierover vindt u op Uitleg over het machtigingenbeleid. Op deze manier stimuleren we passende en doelmatige zorg voor onze leden.

Voorbeelden van het verminderen van overbehandeling

Hoe wij binnen ons huidige beleid overbehandeling bij kinderen proberen te verminderen:

Maximaal 10 sealings machtigingsvrij

Bij kinderen (tot 18 jaar) worden maximaal 10 sealings machtigingsvrij vergoed. Zijn er daarna nog meer sealings nodig? Dan moet hier voorafgaand aan de behandeling een machtiging voor worden aangevraagd.

Betalingsplafond van € 1.400

Voor kinderen (tot 18 jaar) is vooraf een machtiging nodig wanneer de behandelingen samen meer dan € 1.400 per jaar bedragen.

Kauwstelsel- en tandvleesbehandelingen

Voor kinderen (tot 18 jaar) is vooraf een machtiging nodig bij behandelingen aan het kauwstelsel (G-codes) en tandvlees (T-codes).
Dit beleid zetten we voort, met vergelijkbare initiatieven om overbehandeling bij onze leden tot 18 jaar te voorkomen.

 Experiment alternatieve bekostiging van de jeugd mondzorg

Samen met mondzorgprofessionals onderzoeken we hoe we de kosten en kwaliteit van mondzorg beter met elkaar kunnen verbinden. Daarom nemen wij deel aan het pilotproject 'Experiment alternatieve bekostiging van de jeugd mondzorg'. Deze pilot is gericht op het ontwikkelen van een alternatieve bekostigingssystematiek voor mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar.

 Zinnige passende zorg initiatieven vanuit de praktijk

Naast bovengenoemde initiatieven zijn we ervan overtuigd dat zorgaanbieders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige mondzorg. Steeds meer zorgaanbieders leren ons ook wat goede voorbeelden zijn van zinnige passende zorg. Daarom zijn we actief op zoek naar innovatieve en bewezen praktijkvoorbeelden van zorgaanbieders. 'Good Practices' noemen wij dat. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten.

Goede voorbeelden delen

We zorgen ervoor dat deze goede voorbeelden ook met andere zorgaanbieders worden gedeeld en in andere praktijken worden geïmplementeerd. Door kennis en innovaties met elkaar te delen, kunnen onze leden op steeds meer plekken profiteren van bewezen en effectieve mondzorg.

Heeft een zorgaanbieder goede ideeën of hanteren ze behandelmethoden die de mondzorg toekomstbestendig houden? Deel deze ideeën of initiatieven dan met ons. Lees meer over vernieuwende zorginitiatieven.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam