Stappenplan koppel uw machtiging aan uw declaratie

Heeft u een machtiging aangevraagd en is deze (gedeeltelijk) goedgekeurd? Dan kunt u de betreffende behandeling uitvoeren en bij ons declareren. Om te zorgen dat uw declaratie uit uw machtiging vergoed wordt, dient uw declaratie correct ingediend te worden. Om u hierbij te helpen, hebben wij een kort stappenplan voor u opgesteld.

 1. Uw machtigingsnummer

  Noteer uw machtigingsnummer op elke declaratieregel waarop de machtiging van toepassing is. Let op: dit is anders dan het machtiging-id dat VECOZO aan uw aanvraag koppelt. 

 2. Indicatie bijzondere tandheelkunde (rubriek 0410 volgens de Vektis standaard)

  Vul in rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde) een ‘J’ om aan te duiden dat de behandeling vanuit de basisverzekering vergoed moet worden. De volgende behandelingen zijn hier uitzonderingen op:

  • Conventionele protheses en de bijbehorende techniekkosten*
  • Reparaties en rebasings van conventionele protheses met bijbehorende techniekkosten*
  • Protheses op implantaten en de bijbehorende mesostructuur en de bijbehorende techniekkosten.*
  • Reparaties en rebasings van implantaatgedragen protheses en de bijbehorende techniekkosten.*

  *Let op: Voor alle verrichtingen (anders dan bovenstaande uitzonderingen) waarvoor u een machtigingsvrije zorgafspraak/overeenkomst heeft, dient er bij rubriek 0410 volgens de Vektis Standaard óók een “J” gevuld te worden. Als u hier een ‘N’ noteert, wordt de verrichting namelijk vergoed uit een eventueel aanwezig aanvullend pakket.

  Heeft u een machtiging voor tandongevallendekking of orthodontische F***A-codes met vergoeding vanuit een aanvullend verzekeringspakket? In dat geval vult u het machtingsnummer, gevolgd door een ‘N’ in rubriek 0410. Dit betreft namelijk géén bijzondere tandheelkunde. 

 3. Voorloopcode (rubriek 0411 volgens de Vektis standaard)

  Vul een voorloopcode in rubriek 0411 (= Soort bijzondere tandheelkunde), op alle regels waarbij u een ‘J’ heeft gevuld in rubriek 0410 (= Indicatie Bijzondere Tandheelkunde: Ja). De voorloopcodes die voor de Zorgverzekeringswet van toepassing zijn, zijn vastgelegd in de Vektis Standaardisatie.

Is uw declaratie niet of maar gedeeltelijk vergoed vanuit uw machtiging? 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op deze pagina helpen wij u graag met het vaststellen van de oorzaak en het vinden van een mogelijke oplossing.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam