Machtigingen rebasing en reparaties (P-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over het rebasen en repareren van conventionele protheses (P-codes). Dit betreft prestatiecodes P01 t/m P04, P07 en/of P08. Onderstaande afspraken gelden ook voor prestatiecode P78. 

Rebasing en reparaties (P-codes)

 • Wanneer is er een machtiging nodig?

  In principe kunt u deze prestatiecodes als tandarts/implantoloog of tandprotheticus machtigingsvrij declareren. Alleen wanneer u de maximaal vastgestelde techniekkosten voor bovenstaande prestatiecodes overschrijdt, heeft u hiervoor een machtiging nodig.

  Heeft uw praktijk een contract getekend?
  Raadpleeg uw contract voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Heeft uw praktijk géén contract getekend?
  Voor een lijst met de maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg kunt u het document 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners' downloaden.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten
  • Motivatie voor het overschrijden van de vastgestelde techniekkosten
 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord