Orthodontie F***A-prestatiecodes

De meeste behandelingen op basis van F***A-prestatiecodes kunnen machtigingsvrij vergoed worden vanuit een aantal aanvullende verzekeringen. Sommige polisvoorwaarden vereisen echter voorafgaand een machtiging. Hieronder leest u hier meer over. Houd er rekening mee dat een orthodontische behandeling op basis van F***A-prestatiecodes alleen vergoed kan worden wanneer deze wordt uitgevoerd door een tandarts, orthodontist of CBT.

Orthodontie F***A-prestatiecodes

 • Indicaties bij zorgverzekeringen IZA en UMC

  Verschillende IZA & UMC pakketten hanteren 3 indicaties voor orthodontische behandelingen op basis van F***A-codes:

  • Indicatie 1:
   Een orthodontische afwijking door een recent trauma (ongeval) of chirurgische ingreep (geen extractie) als de noodzaak tot behandeling het directe gevolg is van dat trauma of die ingreep.

  • Indicatie 2:
   Een orthodontische afwijking door geretineerde frontelementen als er een noodzaak aanwezig is van een gecombineerde chirurgische/orthodontische behandeling.

  • Indicatie 3:
   Overige orthodontische zorg.
 • Wanneer heeft u géén machtiging nodig?

  De volgende aanvullende verzekeringspakketten en situaties bieden machtigingsvrij een vergoeding voor een reguliere orthodontische behandeling. Laat uw patiënt/onze verzekerde zijn of haar verzekeringsvoorwaarden raadplegen voor meer informatie.

  • VGZ:
  • (Werkt/Zorgt) Tand Beter
  • (Werkt/Zorgt) Tand Best*
  • JongPakket, wanneer de verzekerde 18 jaar of ouder is
  • GezinPakket*
  • GemeentePakket Compleet
  • Zuid-Limburgpakket, wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar
  • Den Haagpakket, wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar
  • Rotterdampakket
  • UC TandZeker 500, wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar*
  • Univé:
  • Tand Beter
  • Tand Best*
  • GemeentePakket Compleet
  • Zorgzaam:
  • Ster 2/3/4/5, wanneer de verzekerde jonger is dan 21 jaar
  • IZA:
  • Extra Zorg 2/3/4
  • Classic Comfort, wanneer de verzekerde 18 jaar of ouder is én de behandeling onder indicatie 3 valt. Voor meer informatie hierover, zie overzicht Indicaties bij IZA & UMC. 
  • IZZ:
  • Zorg voor de Zorg + Extra 1
  • Zorg voor de Zorg + Extra 2
  • Zorg voor de Zorg + Extra 3
  • UMC:
  • Extra Zorg 2 of 3, wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar, tenzij de behandeling onder indicatie 1 of 2 valt. Voor meer informatie hierover, zie overzicht Indicaties bij IZA & UMC.
  • ZEKUR:
  • Extra ZEKUR Zorg, wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar

  Wanneer (een deel van) de behandeling vóór 01-01-2020 heeft plaatsgevonden, kunt u F***A-codes ook nog machtigingsvrij declareren vanuit de volgende aanvullende pakketten:

  • VGZ Single/Duo Uitgebreid, wanneer de verzekerde op het moment van behandeling 18 jaar of ouder was
  • Univé Jong, wanneer de verzekerde op het moment van behandeling 18 jaar of ouder was
  • Univé Gezin
  • UMC Extra Zorg 4 

  *Er geldt een wachttijd van 12 maanden voor vergoeding van orthodontie. Dit betekent dat er gedurende de wachttijd premie betaald wordt, maar dat er nog geen vergoeding verkregen kan worden voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering.

 • Wanneer heeft u wél een machtiging nodig?

  In bepaalde situaties is er een machtiging vereist voor vergoeding van een orthodontische behandeling op basis van F***A-codes:

  • Heeft onze verzekerde aanvullend Zorgzaam pakket Ster 4 of 5 én is hij/zij 21 jaar of ouder? Dan heeft u een machtiging nodig. Deze geven wij echter alleen af wanneer de orthodontische behandeling in combinatie met een osteotomie wordt uitgevoerd.
  • Heeft onze verzekerde een aanvullend IZA Extra Zorg 1, 2, 3 of 4 pakket óf is hij/zij 18 jaar of ouder en heeft deze een aanvullend IZA Classic Comfort pakket? Én valt de behandeling onder indicatie 1 of 2? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Voor meer informatie over indicaties, zie overzicht Indicaties bij IZA & UMC.
  • Heeft onze verzekerde een aanvullend UMC Extra Zorg 1, 2 of 3 pakket én valt de behandeling onder indicatie 1 of 2? Dan heeft u hiervoor een machtiging nodig. Voor meer informatie over indicaties, zie overzicht Indicaties bij IZA & UMC.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  Doet u een aanvraag voor een verzekerde van 21 jaar of ouder met Zorgzaam pakket Ster 4 of 5?

  Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s: OPT én RSP 

  Doet u een aanvraag voor een verzekerde met een aanvullend IZA Extra Zorg 1, 2, 3, of 4 pakket of voor een verzekerde van 18 jaar of ouder met een aanvullend IZA Classic Comfort pakket én valt de behandeling onder indicatie 1 of 2?

  Of doet u een aanvraag voor een verzekerde met een aanvullend UMC Extra Zorg 1, 2 of 3 pakket én valt de behandeling onder indicatie 1 of 2? Voor meer informatie hierover, zie overzicht Indicaties bij IZA & UMC.

  Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose 
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien er sprake is van recent trauma: Verslag van spoedeisende hulp of uitdraai behandelhistorie waarop het trauma beschreven staat
  • Indien er een osteotomie uitgevoerd wordt: Het behandelplan van de kaakchirurg
  • Indien er sprake is van een geretineerd/geïmpacteerd frontelement: een OPT waaruit dit blijkt. 

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.


 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord