Retourinformatie voor afwijscode 368

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege één van de volgende redenen:

 

Er is nog geen inschrijftarief gedeclareerd

Tips & advies: eerst dient het inschrijftarief gedeclareerd én uitbetaald te zijn, voordat wij de modules kunnen uitbetalen.  

 

De module(s) en het inschrijftarief zijn in 2 declaraties aangeleverd

Tips & advies: voor een goede verwerking adviseren wij één declaratie aan te leveren met op regel 1 het inschrijftarief en op regel 2 de module(s). U kunt ook eerst het inschrijftarief declareren. Let er dan wel op dat deze vervolgens in VECOZO gemarkeerd moet staan als betaald, alvorens u de module(s) declareert.

 

Het inschrijftarief is aan een andere huisarts uitbetaald

Tips & advies: indien dit onterecht is, kunt u via het ION (Inschrijving Op Naam) een correctieverzoek indienen. Op basis hiervan kunnen wij een correctie doorvoeren en het inschrijftarief aan de rechtmatige huisarts uitbetalen. Hierna kunnen wij ook eventueel afgewezen modules uit betalen. 

 

Patiënt heeft een Wlz-indicatie

Tips & advies: Heeft uw patiënt een Wlz-indicatie? Dan declareert u de behandeling bij het zorgkantoor van de desbetreffende regio. Meer informatie hierover vindt u op VECOZO.

Heeft u alles goed ingediend en is uw declaratie toch afgewezen?

Tips & advies: neem dan contact met ons op. Door een technische storing is het mogelijk dat uw declaratie onterecht is afgewezen. Onze excuses hiervoor. Als u contact met ons opneemt, bekijken we graag samen met u wat de oorzaak hiervan is en voeren eventueel correcties door. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam