Retourinformatie voor afwijscode 162

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege één van de volgende redenen:

 

De zorgaanbieder waarmee de declaratie is ingediend is niet bevoegd

Tips & advies: dit kan komen doordat de zorgaanbieder niet (meer) werkzaam is binnen de praktijk. Is de zorgaanbieder wel werkzaam binnen de praktijk, dan is deze mogelijk (nog) niet overgenomen vanuit Vektis. Een mutatie in Vektis heeft enige dagen verwerkingstijd. Als de zorgaanbieder uitsluitend als waarnemer aan de praktijk verbonden is i.v.m. vakantie of ziekte, kunt u uw declaratie opnieuw indienen met de gegevens van de praktijkhouder.

 

De declaratie is ingediend op de persoonlijke zorgverlenerscode

Tips & advies: uw declaratie dient op de praktijk AGB-code ingediend te worden. Controleer uw gegevens en dien de declaratie opnieuw in.

De gedeclareerde prestatie/module is (nog) niet afgesloten/verwerkt in VECOZO

Tips & advies: in VECOZO vindt u het overzicht van alle door uw afgesloten overeenkomsten en addenda. Controleer hier of de gedeclareerde prestatiecode voor de gedeclareerde behandelperiode is afgesloten. Houd er rekening mee dat er sprake is van een verwerkingstijd van tien werkdagen voordat u de afgesloten prestatiecode kunt declareren. Heeft u gedeclareerd binnen de verwerkingstijd? Dient u dan later uw declaratie opnieuw in voor een juiste afhandeling.

De AGB-code van de zorgaanbieder ontbreekt in de declaratie. 

Tips & advies: in de declaratie horen zowel de persoonlijke AGB-code van de zorgaanbieder als de praktijk AGB-code aangeleverd te worden. U kunt de declaratie opnieuw indienen met de juiste gegevens. Neem contact op met uw softwareleverancier mocht het probleem zich blijven voordoen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam