Duurzaamheid

Om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen zetten we ons in voor het klimaat en proberen we onze impact op het milieu te verlagen. Dit doen we onder andere door onze bedrijfsvoering aan te passen en een duurzaam beleggingsbeleid te hanteren. Daarnaast hebben we bij het inkopen van zorg steeds meer aandacht voor duurzaamheid. De zorgsector heeft namelijk een groot aandeel in de CO2-uitstoot, het grondstofverbruik en de afvalproductie in Nederland.

 Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid en gezondheidszorg. Om deze negatieve impact van de zorg te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te maken, is een transitie nodig naar zorg met minimale impact op klimaat en milieu.

We vinden het belangrijk dat de zorgsector duurzamer wordt en daar kunnen wij aan bijdragen. Daarom hebben we in 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ3.0) ondertekend.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Om de verduurzaming van de zorg te versnellen, hebben we samen met alle zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland, ZN) op basis van de Green Deal Duurzame zorg het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg voor Farmacie opgesteld.

Met dit beleid sturen we gezamenlijk en gelijktijdig op gemeenschappelijke doelen en tijdslijnen. Zo vragen we zorgaanbieders actief aan de slag gaan met de doelen die staan vermeld in de GDDZ3.0. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om duurzaamheid op te nemen in hun strategie, een mobiliteitsplan op te stellen en over duurzaamheid te rapporteren in jaarverslagen.

Wat doet VGZ?

De farmaceutische zorg is een van onze focusgebieden voor verduurzaming van de zorg. Het verminderen van de impact van medicijnen is een belangrijk aandachtspunt. Daarom stimuleren we zorgaanbieders om actief met verduurzaming aan de slag te gaan. Dit doen we door:
 • Met zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie in gesprek te gaan over duurzaamheid. Hierbij focussen we op de punten zoals aangegeven in het Zorginkoopbeleid 2025 Verduurzamen van de zorg voor Farmacie. Bijvoorbeeld het terugdringen van medicijnverspilling, het informeren van patiënten en het adviseren van de voorschrijvers. Dit kan resulteren in:
  • Aanvullende afspraken die we opnemen in onze overeenkomsten.
  • Nieuwe Groene Initiatieven (groene FIT-initiatieven). Dit zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van ‘groene farmaceutische zorg’. Deze halen we actief op, werken we uit en verspreiden we onder zorgaanbieders. De meest impactvolle initiatieven belonen we door ze te nomineren voor de Samen Voorop Awards van VGZ.
  • Afspraken over de implementatie van groene initiatieven.
 • Duurzaamheidscriteria te ontwikkelen om mee te nemen in de apotheekprofielen. Hiervoor gaan we in 2024 al informatie opvragen.
 • Duurzaamheidsverklaringen en -informatie op te vragen bij onze leveranciers van preferente middelen en met hen in gesprek te gaan over de verdere verduurzaming van de medicijnproductie.
 • Geen criteria te stellen aan de minimale houdbaarheid van geneesmiddelen die op voorraad liggen bij de leveranciers. Dit vergemakkelijkt het voorraadbeheer bij leveranciers en voorkomt het onnodig vernietigen van geneesmiddelen.
 • Verzekerden te informeren over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de milieu-impact van geneesmiddelen (zie ‘Duurzaamheid en medicijnen'). Bijvoorbeeld door ze te vragen om niet gebruikte medicijnen terug te brengen.

 Groen FIT-initiatief: Pharmaswap

FIT-Initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte, duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld van een FIT-initiatief is 'Pharmaswap' van Nieuwendammer Apotheek.

Om verspilling van medicatie te voorkomen biedt PharmaSwap een unieke deelmarktplaats aan met vraag en aanbod van medicatie (waarvan de houdbaarheidsdatum nadert). Apothekers en groothandels kunnen gebruik maken van dit platform om voorraad beter te benutten. Hiermee wordt onnodig grondstofgebruik, CO2 uitstoot en watervervuiling voorkomen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam