Zinnige en Toekomstbestendige ouderenzorg

1900x500
 
 
Nederland wordt steeds ouder. Nederland blijft langer gezond. Nederland vergrijst. Het aantal ouderen dat ondersteuning of zorg nodig heeft groeit. Maar hoe houd je die zorg passend, betaalbaar en toegankelijk? Het antwoord van VGZ hierop is Zinnige Zorg. 

Een van de beste van Europa

Ons huidige zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa, blijkt uit het rapport 'De Zorgverzekeringswet in perspectief' van De Argumentenfabriek. In vergelijking met andere Europese landen scoort het Nederlandse stelsel goed op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Alleen zijn de kosten hier relatief hoog, vooral voor ouderenzorg. En die kosten blijven stijgen.

Ouderenzorg betaalbaar houden

Als de zorgvraag in het huidige tempo blijft doorgroeien, werkt in 2040 ongeveer 1 op de 4 werknemers in de zorg. Nu is dat nog 1 op de 7. Door Zinnige Zorg houden we ouderenzorg betaalbaar, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Sterker nog, Zinnige Zorg staat voor betere zorg, met in dit geval de oudere centraal.

Onze visie

We werken met zorgverleners aan de best passende zorg voor ouderen. Dit doen we vanuit onze Visie op ouderenzorg. Hier ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan de volgende programmalijnen:

1. Meer zorg dichtbij
2. Meer eigen regie
3. Een sterk netwerk

Routekaart naar toekomstbestendige ouderenzorg

Om ouderenzorg ook in de toekomst betaalbaar te houden is een transitie noodzakelijk. Innovatie is hierbij het sleutelwoord, waarbij we ons richten op drie focus-gebieden:

1. Nieuwe woonvormen met het thuisgevoel
2. Arbeidsbesparende innovaties
3. Domeinoverstijgend investeren in welzijn

Als VGZ sturen we op Zinnige Zorg en geloven we erin dat het huidige zorgstelsel, met enkele aanpassingen, de beste basis biedt voor innovatie. Deze vijf gewenste aanpassingen beschrijven we in onze Routekaart naar Zinnige Ouderenzorg

Mooie initiatieven en Good Practices

In samenwerking met Omring en Buurtzorg ontwikkelen we als VGZ 'Good practices', aansprekende voorbeelden van nieuwe initiatieven binnen ouderenzorg die de zorg toegankelijker en betaalbaarder maken. Verpleegkundigen en verzorgenden opperen deze initiatieven zelf. Samen met hen werken we de meest kansrijke ideëen uit en verspreiden we deze bij andere zorginstellingen.

Download meer informatie

Download hieronder onze visie op ouderenzorg en onze routekaart naar zinnige ouderenzorg. 

Domeinoverstijgende zorginitiatieven

In onderstaande pdf laten we zien wat het Zorgkantoor en Coöperatie VGZ doen om de schottenproblematiek te doorbreken. 


Powered by Proteion

VGZ ondersteunt kleinschalige zorgondernemers, om zo kleinschalige wooninitiateven sneller van de grond te krijgen. Hierdoor krijgen ouderen snellere en betere zorg, tegen lagere kosten. 

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg
Ruim voor het moment waarop ouderen voortaan blijvende zorg nodig hebben, krijgen zij en hun mantelzorgers advies over de mogelijkheden in de regio. Bekijk hier de video over het Kennisloket thuis in Blijvende Zorg.
Sociale benadering dementie
Mensen met dementie helpen met persoonlijke begeleiding waardoor het welzijn vergroot wordt en medische investeringen uitgesteld of zelfs voorkomen.
Community Care
Kwetsbare ouderen willen langer thuis wonen. Dit maken we mogelijk door het creëren van een gemeenschap. Binnen deze gemeenschap ontstaat een informeel netwerk rondom de cliënt. Deze gemeenschap vangt op een informele manier hulp op die anders door professioneel geboden zou moeten worden. Mensen helpen mensen. 
WarmThuis

De cliënt gaat logeren in een prettige omgeving. Resultaat? Een moment van rust voor de mantelzorger die de zorg thuis langer volhoudt.

Denk mee over toekomstbestendige ouderenzorg

Deze voorbeelden en initiatieven sluiten aan bij de pijlers van onze visie op de ouderenzorg: meer zorg dichtbij, meer eigen regie en een sterk netwerk. Meer informatie vindt u in de Routekaart naar Zinnige Ouderenzorg en Onze visie op ouderenzorg. Heeft u ideëen of suggesties over hoe we de ouderenzorg toekomstbestendig kunnen maken? Neem dan contact op met zkt.communicatie@vgz.nl

Position paper ouderenzorg 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord