Toekomstbestendige ouderenzorg

1900x500
 
 
Een grote uitdaging is de best passende zorg voor ouderen in de toekomst betaalbaar en toegankelijk houden. Nederland wordt steeds ouder. Nederland blijft langer gezond. Nederland staat aan de vooravond van een sterke vergrijzing. Nu werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. Als de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, is dat in 2040 ongeveer 1 op de 4 werknemers. 

Waarom vindt VGZ ouderenzorg belangrijk?

Coöperatie VGZ gelooft in Zinnige Zorg. Dat is betere zorg, met de ouderen centraal, tegen lagere kosten. We werken samen met zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoor én onze twee alliantiepartners aan toekomstbestendige ouderenzorg. We sturen op verandering. Samen experimenteren, samen enthousiast aan het werk, samen innoveren.Dat is voor ons #samenzinnig. We ontwikkelen initiatieven die bijdragen aan de volgende drie lijnen binnen de visie van Coöperatie VGZ op zinnige en toekomstbestendige ouderenzorg:

1. Zorg en ondersteuning organiseren we zo dichtbij mogelijk
2. Autonomie en eigen regie van kwetsbare ouderen staan centraal
3. Een sterk netwerk is nodig en maakt dit mogelijk

Coöperatie VGZ gelooft in deze visie. Samen met Omring en Buurtzorg ontwikkelen we Good Practices. In deze samenwerking zetten we het vakmanschap van de verpleegkundigen en verzorgenden centraal, dragen de enthousiaste ambassadeurs vooruitstrevende zinnige zorg initiatieven aan, en gaan we gezamenlijk de grote uitdaging aan. Coöperatie VGZ stimuleert de opschaling van deze zinnige zorg initiatieven door heel Nederland.

Domeinoverstijgende zorginitiatieven

In deze PDF laten we zien wat het Zorgkantoor en Coöperatie VGZ doen om de schottenproblematiek te doorbreken. 

WarmThuis

De cliënt gaat logeren in een prettige omgeving. Resultaat? Een moment van rust voor de mantelzorger die de zorg thuis langer volhoudt.

Expertisecentrum blijvende zorg
Cliënten en mantelzorgers aan de vooravond van blijvende ouderenzorg adviseren over de mogelijkheden. Op maat per individu rekening houdend met de mogelijkheden in de regio.
Sociale benadering dementie
Mensen met dementie helpen met persoonlijke begeleiding waardoor het welzijn vergroot wordt en medische investeringen uitgesteld of zelfs voorkomen.
Community Care
Kwetsbare ouderen willen langer thuis wonen. Dit maken we mogelijk door het creëren van een gemeenschap. Binnen deze gemeenschap ontstaat een informeel netwerk rondom de cliënt. Deze gemeenschap vangt op een informele manier hulp op die anders door professioneel geboden zou moeten worden. Mensen helpen mensen. 

Denk mee over toekomstbestendige ouderenzorg

We stellen drie lijnen voor die bijdragen aan zinnige en toekomstbestendige ouderenzorg: ‘Meer zorg dichtbij, meer eigen regie en een sterk netwerk’.

Met de position paper ouderenzorg gaan we hierover de komende weken graag het gesprek aan. Heeft u ideeën of suggesties over hoe we de ouderenzorg toekomstbestendig kunnen maken? Neem dan contact op met zkt.communicatie@vgz.nl. Wij horen graag van u!

Meer over Zinnige Zorg

Position paper ouderenzorg 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord