Duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij VGZ


Coöperatie VGZ staat midden in de maatschappij. Daarom willen we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, voor nu en voor komende generaties. Dat doen we onder de noemer zinnige zorg. De strategie daarachter is de basis van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Keuzes maken en aan de slag

De maatschappelijke onderwerpen waarop we inzetten doen ertoe. Hierin maken we scherpe keuzes. Denk bijvoorbeeld aan goed werkgeverschap of ondersteunen bij mantelzorg. Maar ook helpen we verzekerden die hun premie niet kunnen betalen bij het oplossen van hun schuldenproblematiek en beleggen we ons geld op een verantwoorde manier. Verder streven we naar een verminderde CO2-uitstoot.

Ondernemen aan de hand van VN-ontwikkeldoelen

360x150

Ons beleid Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien doelen om de toekomst op een positieve manier te ontwikkelen. In 2030 moet dit bereikt zijn en VGZ draagt hier als organisatie graag aan bij.

Van de ontwikkelingsdoelen kozen we er vier, die het dichtst bij VGZ als coöperatie staan. Deze staan uitgebeeld in de afbeelding op deze pagina, waarvan ook een uitgebreidere versie te downloaden is.

 • Gezondheid en welzijn
 • Einde aan armoede
 • Fatsoenlijke banen en economische groei
 • Duurzame consumptie en productie

We koppelen maatschappelijk verantwoord ondernemen dus direct aan onze koers. Zo doen we geen loze beloftes, maar zetten we ons daadwerkelijk in voor de ontwikkeling van de maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Dit thema vormt ook de rode draad in ons maatschappelijk jaarverslag 2017.

In deze korte video lichten we de belangrijkste cijfers toe >

Zo dragen wij concreet bij aan een nog mooiere samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons geen holle frase. Op verschillende vlakken dragen we bij aan een prettige samenleving. Voor nu en in de toekomst.

 • Zinnige zorg

  Coöperatie VGZ werkt samen met zorgaanbieders en patiënten, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dat doen we voor onze klanten van vandaag en om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

  Naast het regelen van de vergoeding van zorgkosten aan onze klanten, spelen we een actieve rol in de zorg. Wij faciliteren zorgaanbieders op zoek te gaan naar vernieuwingen die de zorg beter maken tegen lagere kosten. Daarbij staat de patiënt centraal. Zo komen we tot betere zorg tegen lagere kosten.

  Meer over zinnige zorg en het aanmelden van Good Practices

 • Werkgeverschap en vrijwilligerswerk

  We hechten veel waarde aan duurzaam werkgeverschap. Hier geven we invulling aan door het bieden van goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zo creëren we een werkomgeving waar de nadruk op vitaliteit en de beleving van medewerkers ligt. Hier wonnen we de Winning Workplace Award van bureau Jones Lang Lasalle mee. Ook inhoudelijke ontwikkeling van onze medewerkers vinden we belangrijk. Ons traineeprogramma is hiervan een goed voorbeeld. Nog meer informatie over goed werkgeverschap is te vinden op de website WerkenbijVGZ.nl en in ons maatschappelijk jaarverslag.

  We vinden het belangrijk de actieve inzet van medewerkers als vrijwilligers te ondersteunen. Jaarlijks organiseren we samen met zorginstellingen vrijwilligersprojecten voor kwetsbare klanten.

 • GGZ Herstelspecial

  In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, die structuur, zingeving en een plek in de maatschappij bieden aan een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen. Zo wordt herstel bevorderd en kan terugval worden voorkomen. Om deze initiatieven te ondersteunen organiseert Coöperatie VGZ, samen met MIND, de ‘GGZ Herstelspecial’: alle GGZ zorgaanbieders dragen van elke gedeclareerde Diagnose Behandel Combinatie één euro af. De opbrengst wordt jaarlijks besteed aan een aantal herstelinitiatieven. 

  Kijk voor voorwaarden en meer info op deze pagina

 • Maatschappelijke sponsoring

  Met onze maatschappelijke sponsoring ondersteunen we belangrijke projecten in de samenleving met een financiële bijdrage. Ons maatschappelijk sponsorbeleid in 2018 is gericht op de thema’s Mantelzorg en Gezonde Leefstijl voor mensen met metabolische ziektes. 

  Let op: onze sponsorkeuzes zijn gemaakt voor het jaar 2018. We nemen verder geen maatschappelijk sponsorverzoeken in behandeling voor uitvoering in 2018.

  Momenteel ondersteunen we de volgende initiatieven:

  • Jonge Mantelzorg Professionals (JMZ Pro) zorgt voor een verdergaande professionalisering van de ondersteuners van jonge mantelzorgers.
  • Alice van Laar prijs voor een innovatief ondersteuningsproject voor jonge mantelzorgers, initiatief van JMZ-Pro.
  • Samen Beter Thuis maakt praktische instructiefilmpjes en biedt informatie om mantelzorgers en de mensen voor wie ze zorgen te helpen langer thuis te kunnen wonen. 
  • Mantel Der Liefde organiseert een interactieve, educatieve tentoonstelling over mantelzorgers en de mensen voor wie ze zorgen. 
  • MVT Arnhem organiseert samen met VGZ een tweetal workshops rondom het thema Werk en Mantelzorg
  • De vereniging Arts en Voeding heeft een initiatief gericht op afbouw van medicatie en het inzetten van leefstijlinterventies voor artsen en patiënten met metabolische ziektes
  • Student en Voeding VUmc organiseert een extracurriculaire opleidingscursus over gezonde voeding en leefstijlinterventies voor geneeskundige studenten. 

   Ook bouwen we mee aan een sociale infrastructuur om het maatschappelijke veld te versterken. Kantoormiddelen (gebruikte mobiele telefoons en meubilair) en kantoorruimte stellen we daartoe ter beschikking. 

  Dien een idee in voor maatschappelijk sponsoring in 2019 (pdf)

 • CO2-reductie

  We proberen op verschillende manieren goed om te gaan met het milieu. Zo reduceren we onze CO2-uitstoot door het stimuleren van energiezuinig vervoer (OV en fiets) en moedigen we leaserijders aan om een zuinige auto te rijden. Ook recyclen we ons afval. Daarnaast is dankzij het nieuwe werken een kleiner aantal werkplekken nodig, waardoor we minder energie verbruiken. 

  Meer over ons CO2-reductiebeleid

 • Mantelzorg en ondersteuning

  In Nederland zijn meer dan 2,6 miljoen mensen die zorgen voor een ander. Dit noemen we mantelzorgers. Mantelzorgers die intensief zorg geven voelen zich steeds vaker overbelast. Wij ondersteunen mantelzorgers op verschillende manieren:

  • Vergoedingen binnen diverse aanvullende pakketten bieden voor bijvoorbeeld vervangende mantelzorg thuis en diensten van de mantelzorgmakelaar.
  • De mantelzorgpas: een noodopvangsysteem voor zorgbehoevenden voor het geval hun mantelzorger plotseling uitvalt.
  • Pilotproject de Mantelaar, waar medische studenten mantelzorgers ondersteunen.
  • Aandacht vragen voor de combinatie werk en mantelzorg.
  • Bijeenkomsten organiseren voor lotgenotencontact en respijtactiviteiten, zoals lokale en regionale activiteiten voor jonge mantelzorgers.
 • Hulp bij schuld

  Klanten met problemen proberen we te helpen waar mogelijk. Sinds 2016 bieden we onder de noemer Gespreid Betalen Eigen Risico (GEBER) de mogelijkheid om het eigen risico vooraf gespreid te betalen.

  Dit is aantrekkelijk voor klanten die hoogstwaarschijnlijk het verplichte eigen risico moeten aanspreken en willen voorkomen dat zij dit bedrag in één keer moeten betalen. Daarnaast werken we nauw samen met gemeenten om klanten vroegtijdig te helpen hun schulden terug te dringen en bij problematische schulden tot een duurzame oplossing te komen. Bovendien zorgen we er met een persoonlijke benadering voor dat we met verzekerden tot een oplossing komen die past bij hun situatie.

 • Verantwoord beleggen

  VGZ heeft geld om haar rol als verzekeraar te kunnen uitoefenen. Een deel van dit geld hebben we niet direct nodig voor de verzekeringsuitkeringen. Dat deel beleggen wij volgens de regels van ons beleggingsbeleid. Zo zorgen we ervoor dat het vermogen zijn waarde behoudt. De beleggingen die wij doen zijn verantwoord. Zo investeren wij bijvoorbeeld niet in controversiële wapens en de tabaksindustrie.

  Meer over Verantwoord beleggen

  Bekijk ons Engagement-overzicht (pdf)

Gwen
van Roekel
Voor vragen over ons MVO-beleid