Zinnige zorg werkt

Samen voorop in gezondheid en zorg. Dat is onze missie. Met innovatieve zorgaanbieders uit het netwerk zinnige zorg werken we aan zinnige zorg. Zo zorgen we dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft.

Al vele jaren werkt Coöperatie VGZ intensief samen met alliantiepartners (12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en 3 V&V-instellingen) uit het Netwerk Zinnige Zorg en zorgaanbieders aan zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het Nederlandse zorgstelsel biedt ruimte voor koplopers: dappere artsen, verpleegkundigen en bestuurders die de toon zetten, met ondersteuning van zorgverzekeraars. Naar de resultaten van onze meerjarige intensieve samenwerking is onafhankelijk onderzoek gedaan door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (Scientific Center for Quality of Healthcare) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze evaluatie toont aan: de zinnige zorg strategie werkt!

Inmiddels zijn er meer dan honderd bewezen effectieve voorbeelden die bewijzen dat zinnige zorg werkt. Deze worden ontwikkeld door zorgprofessionals en leiden tot betere zorg voor de patiënt en lagere kosten. Door samen te werken met zorgverzekeraar en zorgaanbieders, maar ook tussen zorgaanbieders in de keten innoveren we de zorg voor de patiënt.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking op zinnige zorg in de keten is dit initiatief van Rivas:

Werk als beste zorg
360x150

'Werk als beste zorg' is een regionaal samenwerkingsverband tussen GGZ-instelling Yulius, de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en Coöperatie VGZ. Dankzij deze samenwerking worden cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen sneller actief begeleid naar een betaalde baan. Een betaalde baan heeft een aantoonbaar positief effect op de psychische gezondheid. Daarnaast biedt het cliënten vaak opnieuw de ervaring van zingeving, dagritme en waardevolle sociale contacten. Door de expertise van Yulius en de SSD te combineren, is maatwerk voor alle cliënten mogelijk in zowel het vinden van een juiste baan als het krijgen van de juiste intensieve begeleiding. De cliënt kan op die manier aan zowel zijn psychisch herstel ook aan zijn persoonlijk en maatschappelijk herstel werken. “Werk als beste zorg” vermindert ook de wachttijden doordat de behandelintensiteit afneemt en cliënten minder beroep doen op de specialistische GGZ.

Wim Luijten | Trajectbegeleider arbeid bij Yulius 

“Yulius focust samen met SDD, UWV en VGZ op talenten en mogelijkheden van cliënten, niet op beperkingen"

 • Herstel van rol en zingeving voor de patiënt
 • Integrale aanpak van GGZ en werk
 • Daling van maatschappelijke kosten
Juiste vervolgzorg voor kwetsbare ouderen na de Spoedeisende Hulp (SEH)
360x150
Het aantal kwetsbare ouderen dat zich, met uiteenlopende gezondheidsklachten, meldt op de SEH stijgt. Veel van de klachten bij deze patiënten zijn niet-medisch specialistisch van aard, maar hebben wel complexe en passende vervolgzorg nodig. Met het initiatief 'Juiste vervolgzorg voor kwetsbare ouderen na de SEH' worden onnodige vervolgopnames voorkomen en komen patiënten meteen op de juiste plek terecht na de SEH. Rivas heeft hiervoor een speciaal team van zorgverleners ingericht. Het team zorgt dat de hulpbehoevende, kwetsbare oudere passende vervolgzorg ontvangt, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional. In dit team is er samenwerking tussen huisartsen, SEH-artsen, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde.
Kees Heijblom - Raad van Bestuur Rivas Zorggroep:
"Met de ruime ervaring die we bij Rivas Zorggroep hebben met ketenzorg, voorkomen we dat kwetsbare ouderen tussen wal en schip vallen en bieden we de juiste (vervolg)zorg op de juiste plaatst, daarbij betrekken we uiteraard ook collega-zorgorganisaties."

Transmuraal intercollegiaal telefonisch consult

Een mooi voorbeeld van de samenwerking op zinnige zorg in de keten is het telefonisch consult tussen medisch specialist en huisarts.

Door een intensieve samenwerking tussen Zorggroep HenZ in Gorinchem e.o. en de Rivas Zorggroep worden minder patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen. Door het zogeheten transmuraal intercollegiaal telefonisch consult kan de huisarts meteen overleggen met een specialist in het ziekenhuis. Hiervoor is per specialisme iedere dag een specialist beschikbaar; de huisarts kan tijdens of na afloop van een afspraak met de patiënt overleggen met de specialist. In dit gesprek bespreken zij, soms samen met de patiënt, de situatie van de patiënt en kiezen zij de best passende zorg. De patiënt is zo sneller geholpen en ontvangt direct gericht advies. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat 1 op de 2 patiënten voor behandeling bij de huisarts blijft omdat een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig blijkt.

Vincent Coenen | huisarts bij HenZ:

“Het is erg waardevol om nauw contact te hebben tussen zorgverlener, bijvoorbeeld tussen huisarts en medisch specialist, om zorgvragen te bespreken en samen te denken wat de best passende zorg voor de patiënt is. Beschikbaar zijn om goed met elkaar te kunnen overleggen voorkomt onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en levert veel kwaliteit van de zorg op.”

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het rapport of zinnige zorg in het algemeen? Neem dan contact op met onze woordvoerder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam