Nijmegen

1900x500
 
 
 • In de ouderenzorg zien we een stijgende zorgvraag voor Wlz verpleging en verzorging. Toch zijn wachtlijsten beperkt. Mensen ontvangen zorg binnen redelijke termijnen. In deze regio lijkt de doorstroming in de keten van ouderenzorg naar behoren te verlopen, met incidentele pieken. De regio moet zich voorbereiden op het opvangen van een sterke vergrijzing. In de GGZ liggen de wachtlijsten rond het landelijk gemiddelde. We zien op dit moment een relatief hoge wachttijd voor met name persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblematiek. Dit schept een zorgelijk beeld.
 • Het vooruitzicht voor de arbeidsmarkt in relatie tot gezondheidszorg is zorgelijk. Van het huidige personeel in de zorg is meer dan 25% ouder dan 55 jaar. Voor wat betreft V&V wordt over 10 jaar een tekort van ca. 550 medewerkers verwacht. Ook in de GGZ speelt arbeidsmarktproblematiek. De komende 20 jaar komt echter wel een relatief grote groep jongeren beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
 • De ervaren gezondheid in de regio is goed. Het aantal inwoners met ernstig overgewicht is lager dan landelijk, maar neemt wel toe in gelijke tred. Het aantal ouderen dat is aangewezen op permanente zorg is stabiel. Het aantal mensen met dementie neemt sterk toe. Het gebruik van (basis) GGZ is fors hoger dan landelijk en stijgt meer.

Regiobeelden in detail

De bovenstaande samenvatting per thema geeft een indruk van wat er speelt in de regio. De uitgebreide onderbouwing staat in deze PDF.

Knelpunten in de regio:

Ouderenzorg

 • Arbeidsmarkt
 • Zorg voor mensen met dementie
 • Zorgketen ziekenhuis-thuis

GGZ

 • Wachttijden diverse behandelingen, waaronder persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblematiek

Preventie

 • Toenemend gezondheidsrisico door overgewicht

Acute zorg

 • Geen specifiek knelpunt

Hoe gebruikt u de PDF-viewer?

Wanneer u met uw muisaanwijzer over bovenstaande afbeelding schuift, verschijnt er rechts een pijltje waarmee u snel door de PDF in klein venster kunt bladeren. U kunt vervolgens ook m.b.v. de pijltjestoetsen 'links' en 'rechts' op uw toetsenbord doorbladeren.

De PDF is ook in volledig scherm te bekijken door te dubbelklikken op de afbeelding. Sluit deze modus door op de ESC knop op uw toetsenbord te drukken of onderin op het icoon full screen te klikken.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam