Langdurige zorg voor kwetsbare mensen

De Wet langdurige Zorg heeft betrekking op 24-uurszorg in een verpleeghuis, instelling of de thuissituatie. De wet is bedoeld voor mensen die zware of intensieve zorg ontvangen zoals bewoners in een verzorgingshuis, mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, of psychiatrische patiënten.

Omdat de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg in Nederland regionaal is toegewezen aan de Zorgkantoren kennen we daar een lange geschiedenis van regionale samenwerking. VGZ is verantwoordelijk voor de invulling van de Langdurige Zorg in haar 7 zorgkantoorregio’s. Per regio kijken we specifieke naar bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen en denken vanuit klantfricties. Zo bereiden we ons, samen met onze aanbieders, voor op de toekomstige ontwikkelingen.

Analyses

Ieder jaar zetten wij de actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de invulling van de langdurige zorg op een rijtje. Deze zogenaamde regio-analyses vormen onze bron van informatie voor ons inkoopbeleid én dienen als leidraad voor het gesprek met aanbieders in de regio. Samen met lokale inzichten van aanbieders kunnen we op die manier op een goede manier invulling geven aan toekomstige ontwikkelingen in zowel de (geestelijke) gehandicaptenzorg als de ouderenzorg. Plannen maken op de lange termijn is onlosmakelijk verbonden aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg. Zo zorgen we samen dat die zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.

Capaciteitsplannen Verpleeghuiszorg

Met de sterker wordende vergrijzing neemt de vraag naar verpleeg(huis)zorg steeds sneller toe. Deze ontwikkeling stelt ons voor een extra grote uitdaging in deze sector. Samen met de andere Zorgkantoren maakten we dan ook specifieke analyses voor de verpleeg(huis)zorg. Dit stelt ons in staat samen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en beleid te bepalen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam